KVIETIMAS

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Skuodo VVG valdybos  narių dėmesiui!

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis

 2019 m. rugpjūčio 1 d.14.30 val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas. 

DARBOTVARKĖ:

 1.  Dėl  vietos projektų atrankos  komiteto darbo reglamento tvirtinimo;

 2.  Dėl  Algimanto  Šadeikio  vietos projekto  paraiškos „Paslaugų žemės ūkiui plėtra“  Nr. SKUO-LEADER-6A-D-15-1-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.15;

3.  Dėl Šauklių  kaimo bendruomenės vietos projekto  paraiškos „Tradicijų puoselėjimas bei sveikos gyvensenos skatinimas Šaukliuose“,  Nr. SKUO-LEADER-6B-K-16-1-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.16;

 4. Dėl Vitalijaus Pervovo vietos projekto  paraiškos „Statybinės  medienos pjovimas ir kitų gaminių iš medienos atliekų gamyba Žemaitijoje“, Nr. SKUO-LEADER-6a-d-17-1-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.17;

5. Dėl MB „Mindaugo skulptūros“ vietos projekto  paraiškos „Akmens gaminių gamybos verslo pradžia“,  Nr. SKUO-LEADER-6a-d-17-2-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.17.

KVIETIMAS

Paskelbta 2019-07-24

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis


Skuodo VVG valdybos  narių dėmesiui!

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis

 2019 m. rugpjūčio 1 d.14.30 val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas. 

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2019-07-24

KVIETIMAS

Paskelbta 2019-07-02

Visuotinis narių susirinkimas


Skuodo VVG narių dėmesiui!

 2019 m. liepos 10 d. 15 val.  šaukiamas Skuodo VVG visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas.

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl   VVG narių. 

2. Dėl valdybos narių perrinkimo.

3. Dėl Skuodo vietos veiklos grupės

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2019-07-02

INFORMACIJA

Paskelbta 2019-05-30

Kvietimas Nr. 17


Skuodo vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Skuodo vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“(toliau – VPS)  priemonės „Privataus verslo sektoriaus  ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritis:

„Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui” (kodas

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2019-05-30

SKELBIMAS

Paskelbta 2019-05-06

Kvietimas Nr. 16


Skuodo vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietos plėtros strategijos „Skuodo vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“(toliau – VPS)  priemones :

1.      „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų švietėjiškų veiklų rėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2019-05-06