KVIETIMAS

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Skuodo VVG valdybos  narių dėmesiui!

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis

 2019 m. gruodžio 18 d.12.30 val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas. 

DARBOTVARKĖ:

 1.  Dėl  vietos projektų atrankos  komiteto darbo reglamento tvirtinimo;

 2.  Dėl    vietos projekto paraiškos  Nr. SKUO-LEADER-6A-D-18-12-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

3. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-3A-D-18-7-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

4. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-3A-D-18-10-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

5. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-D-18-11-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

6. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-D-18-4-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

7. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-K-18-8-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

8. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-JK-18-2-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

9. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-K-18-5-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

10. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-J-18-9-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

11. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-J-18-3-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

12. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-J-18-1-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

13. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-J-18-6-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18.

KVIETIMAS

Paskelbta 2019-12-11

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis


Skuodo VVG valdybos  narių dėmesiui!

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis

 2019 m. gruodžio 18 d.12.30 val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas. 

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2019-12-11

INFORMACIJA

Paskelbta 2019-11-14

Pasirašytos 2 vietos projektų vykdymo sutartys


2019 m. lapkričio 4 d. pasirašytos dar dvi vietos projektų vykdymo sutartys. Vietos projektai bus įgyvendinami pagal VPS I prioriteto priemonės Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5„Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1.„Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2019-11-14

INFORMACINIAI RENGINIAI

Paskelbta 2019-10-23

Informacinis renginys


2019 m. spalio 29 d. 10 val. Skuodo VVG organizuoja informacinį renginį – praktinį mokymą, skirtą pareiškėjams, planuojantiems teikti paraiškas pagal:

1. Priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ 1 veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2019-10-23

KVIETIMAS

Paskelbta 2019-07-24

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis


Skuodo VVG valdybos  narių dėmesiui!

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis

 2019 m. rugpjūčio 1 d.14.30 val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas. 

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2019-07-24