KVIETIMAS

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Skuodo VVG valdybos  narių dėmesiui!

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis

 2019 m. gruodžio 18 d.12.30 val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas. 

DARBOTVARKĖ:

 1.  Dėl  vietos projektų atrankos  komiteto darbo reglamento tvirtinimo;

 2.  Dėl    vietos projekto paraiškos  Nr. SKUO-LEADER-6A-D-18-12-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

3. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-3A-D-18-7-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

4. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-3A-D-18-10-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

5. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-D-18-11-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

6. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-D-18-4-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

7. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-K-18-8-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

8. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-JK-18-2-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

9. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-K-18-5-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

10. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-J-18-9-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

11. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-J-18-3-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

12. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-J-18-1-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18;

13. Dėl vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-J-18-6-2019 perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.18.

INFORMACIJA

Paskelbta 2020-06-29

Informacija potencialiems pareiškėjams


INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS KVIETIMUS 2020 M.

20 KVIETIMAS


2020.08.11 – 2020.09.30
„Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.2.)

 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas; (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-3)

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-06-29

SKELBIMAS

Paskelbta 2020-06-09

Pakartotinis Skuodo VVG visuotinis narių susirinkimas


Skuodo vietos veiklos grupės narių dėmesiui.
2020 m. birželio 16 d. 12 val.  šaukiamas pakartotinis Skuodo VVG visuotinis narių
susirinkimas.
Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-06-09

SKELBIMAS

Paskelbta 2020-05-22

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis


Skuodo VVG valdybos  narių dėmesiui!

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2020 m. birželio 2 d. 13  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas. 

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-05-22

INFORMACIJA

Paskelbta 2020-03-15

Skelbiamas kvietimas Nr. 19


Skuodo vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Skuodo vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“(toliau – VPS) priemones ir jų veiklos   sritis:

1. Priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-03-15