KVIETIMAS

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!

Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2021 m. balandžio 28 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 179 „Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1.  Dėl  vietos projektų atrankos  komiteto darbo reglamento tvirtinimo;

 2.  Dėl  Notėnų kaimo bendruomenės vietos projekto paraiškos  Nr. SKUO-LEADER-6B-KV-23-2-2021  Renginių ciklas „Tautos stiprybė tradicijas puoselėjančioje bendruomenėje “ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.23;

3. Dėl Skuodo veiklių mamų klubo vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-KV-23-4-2021 „Aktyvi šeima-sveika šeima“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.23;

4. Dėl asociacijos „Krakių žiburiai“ vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-KV-23-3-2021 „Krakiškių aktyvinimas per tradicines šventes“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.23;

5. Dėl  asociacijos „Aukime“ vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-KV-23-3-2021 „Vaikų stovykla Mosėdyje“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.23;

6. Dėl asociacijos „Žemdirbio muziejus“ vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-KV-23-8-2021 „Žmogus-žemė-žirgas“ neperdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.23;

7. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-4A-I-23-5-2021 „Šilalės kaimo geologinio-archeologinio komplekso ir  Šauklių kadagyno poilsiavietės  pritaikymas lankymui“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.23;

8. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos  vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-4A-I-23-6-2021 „Paparčių kalno, vad. Auškalniu, pritaikymas lankymui“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.23

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-09-20

Nuotolinis darbas


Informuojame, kad Skuodo VVG administracija 2021 m. rugsėjo 21-24 dienomis dirbs nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-09-20

SKELBIMAS

Paskelbta 2021-09-02

Visuotinis narių susirinkimas


Skuodo VVG narių dėmesiui!

 2021 m. rugsėjo 9 d. 15 val.  šaukiamas Skuodo VVG visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks  nuotoliniu būdu, naudojant zoom  programėlę.Prisijungimo nuorodą atsiųsime rugsėjo 8d.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-09-02

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-08-20

Papildomos lėšos VPS


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliko Skuodo vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KL-15-1-06706-PR001 „Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo. Vertinimo metu buvo nustatyta, jog VPS pažanga yra pakankama, kad galėtų būti

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-08-20

KVIETIMAS

Paskelbta 2021-04-21

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2021 m. balandžio 28 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 179 „Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-04-21