SKELBIMAS

Visuotinis narių susirinkimas

Gerbiami VVG nariai,

 

 informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 18 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu, naudojant ZOOM programą vyks  Skuodo vietos veiklos grupės  visuotinis narių susirinkimas. 

Kviečiame dalyvauti.

 

 DARBOTVARKĖ:

 

1. Dėl EURI ir pereinamojo laikotarpio lėšų integravimo į Skuodo vietos veiklos grupės   2016- 2023 m. vietos plėtros strategiją.

 

2. Dėl  Skuodo vietos veiklos grupės   2016-2023 m. vietos plėtros strategijos pakeitimo

 

3.  Dėl  „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.2.) paramos dydžio  projektui ir  paramos dydžio darbo vietai (etatui).

 

4. Dėl „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.)“ paramos sumos projektui ir  paramos dydžio darbo vietai(etatui )

 

5.  Dėl  priemonės „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (kodas LEADER-19.2.-7.2.)“ tinkamų pramos gavėjų sąrašo išplėtimo/papildymo ir  paramos sumos projektui.

 6. Dėl „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas (kodas LEADER-19.2.-SAVA-7.1.)“ paramos sumos  projektui .

7. Dėl visuotinio-rinkiminio susirinkimo sušaukimo datos.

 

8. Kiti klausimai

 

Pridedu   pasiūlymus dėl  VPS  keitimo.

 Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/ 88167468770?pwd= VFRvdDMxWlBRbjFvc01tY1pETlZCQT 09


 Skuodo VVG  pirmininkė  Vilija Vaškienė

  El. paštas skuodasvvg@gmail.com

  Tel. Nr. 8 672 71 160

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-10-08

Tarptautinė konferencija “LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.”


2021 m. spalio 6-7 dienomis Kaune vyko Vietos veiklos grupių tinklo organizuojama tarptautinė konferencija “LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.” Skuodo vietos veiklos grupę atstovavo valdybos nariai Inga Jablonskė ir Rokas Rozga bei finansininkė Jolanta Litvinienė.

Pirmoji diena buvo skirta pranešimams, diskusijoms.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-10-08

SKELBIMAS

Paskelbta 2021-10-04

Kvietimas Nr. 24


Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. skelbiamas kvietimas teikti vietos projektus pagal VPS priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-10-04

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-09-20

Nuotolinis darbas


Informuojame, kad Skuodo VVG administracija 2021 m. rugsėjo 21-24 dienomis dirbs nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-09-20

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-08-20

Papildomos lėšos VPS


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliko Skuodo vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KL-15-1-06706-PR001 „Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo. Vertinimo metu buvo nustatyta, jog VPS pažanga yra pakankama, kad galėtų būti

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-08-20