Slovakai nori bendradarbiauti
 

Slovakai nori bendradarbiauti
 

 

Sausio 11–15 dienomis dešimt Skuodo vietos veiklos grupės (VVG) atstovų – VVG pavaduotojas Kazys Viršilas, valdybos narės – Genovaitė Intienė, Jūratė Kabalinienė, Gintarė Adamavičiūtė, nariai – Donatas Valančauskas, Aleksandras Metrikis, Barbora Butkienė, Jūratė Maniukaitė, Mindaugas Sakalauskas, Tomas Skurdelis buvo išvykę į tarptautinį kvalifikacijos kėlimo seminarą „LEADER programos įgyvendinimas ES šalyse. Slovakijos modelis: Vietos veiklos grupių (VVG) bendradarbiavimo veiklos pavyzdžiai“. Šios kelionės tikslai: susipažinti su LEADER programos įgyvendinimo, kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimo ir partnerystės patirtimi Slovakijoje, įgyvendintų projektų nauda, plėtojant ir įgyvendinant vietos strategijas, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su vietos VVG. Tai dalis įgyvendinamo projekto ,,Skuodo VVG teritorijos integruotos vietos plėtros strategijos parengimas“ (Nr. PVII1-3-08-01).

Skuodo VVG nariai, pakeliavę po Slovakijos Aukštųjų Tatrų žemę, ne tik iki soties pasigrožėjo kalnais, tradiciniais slovakų kaimais, virtusiais turistų „meka“, bet ir susitiko to krašto VVG organizacijų nariais.
Kezmarok miestelyje susitikta vietos kaimo plėtros organizatoriais ir sužinota, kaip jie įgyvendino LEADER programą 2004–2006 m. ir kokius projektus numato 2007–2013 metų programiniu laikotarpiu. Išgirsta daug naudingos informacijos apie jų išspręstas problemas.

Levočo miestelio bendruomenės aktyvistai papasakojo apie Slovakijos nacionalinės kaimo plėtros programos bei paramos priemones, pasidalino patirtimi apie efektyvų bendradarbiavimą tarp valdžios institucijų ir vietos plėtros veikėjų. Akivaizdžiai pamatyta, kaip vietos gyventojai rūpinasi ir puoselėja nacionalinius, gamtos, kultūros ir architektūros paminklus, įtrauktus į UNESCO paveldo sąrašus.  
Spišska Stara miestelyje buvo surengtas susitikimas su kolegomis regioniniame vietos bendruomenės centre: plačiai papasakota apie Slovakijos kaimo plėtros prioritetus ir perspektyvas, nacionalinę paramą, bendrojo finansavimo šaltinius, remiant vietines iniciatyvas. Slovakai pasidalino patirtimi apie mikroįmonių, kurios susijusios su žemės ūkio ekologiškos produkcijos perdirbimu ir pardavimu, kūrimu kaimo vietovėse. Kiti jų veiklos prioritetai: kaimuose gerinti įvairių turistams teikiamų paslaugų ir gyvenimo kokybę tam pritaikant informacines technologijas, saugoti kultūrinį ir etninį paveldą, pritaikant jį ne tik turistų, bet ir vietos gyventojų reikmėms, skatinti kaimo turizmo verslo plėtrą, pristatant šalių kultūrinį ir kulinarinį paveldą bei amatus.
Slovakijos VVG, kaimo bendruomenių lyderiai, kaimuose susibūrusių nevyriausybinių organizacijų atstovai, kaimo verslininkai ir nacionalinės bei vietos valdžios institucijų atstovai labai deklaruoja bendradarbiavimo naudą ir siekia susirasti savo būsimiems projektams partnerių kitose EB šalyse. Skuodiškiai taip pat parsivežė jų VVG organizacijos, vadinamos Tatry-Pieniny LAG, bendradarbiavimo krypčių protokolą, kurį dar reikės pasirūpinti išversti iš slovakų kalbos.
Visiems tarptautinio seminaro dalyviams buvo išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai, pasirašyti Lietuvos savivaldybių asociacijos Mokymo ir konsultavimo centro bei kelionių organizatoriaus „Ditmos projektai“. Pastaroji bendrovė suteikė Skuodo VVG užsakytas paslaugas: suorganizavo tarptautinį kvalifikacijos kėlimo seminarą, kelionę, nakvynę, sveikatos draudimą kelionės metu.


Neilgai trukus po kelionės, sausio 22-ąją, jos dalyviai pakvietė į susitikimą kolegas, žiniasklaidos atstovus ir pasidalijo įspūdžiais. Daugeliui atmintyje įstrigo aplankyti slovakų ūkiai, mikroįmonės: toje šalyje daug palankesnės sąlygos kaime steigti mažas žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmones. Įspūdingai atrodžiusi avių ferma ir čia pat perdirbamas jų pienas, liejami sūriai. Padiskutuota apie tai, kad dabartinė Lietuvos valdžia – Seimas, Žemės ūkio ministerija, vis garsiau kalba apie smulkesnius ūkius palaikančias programas. Jeigu labiau aktyvūs būtų patys kaimo gyventojai, čia įsikūrusios organizacijos, gal ledai pajudėtų dar greičiau. Mūsiškiai sakė galėję Slovakijoje puikiai pasimokyti, kaip reikia vystyti turizmą – ir nedidelis muziejus kaime gali tapti dideliu turistų traukos centru.  
Išsiskirstyta su viltimi, kad, patvirtinus Skuodo VVG parengtą vietos plėtros strategiją, ir Skuodo rajono kaimų bendruomenės, ūkininkai ar verslininkai galės pabandyti praktiškai įgyvendinti Airijoje, Austrijoje, Čekijoje ir Slovakijoje pamatytą gerąją kaimų atnaujinimo patirtį.

INFORMACIJA

Paskelbta 2020-10-22

VVG darbas karantino metu


Informuojame, kad atsižvelgdami į šiuo metu susiklosčiusią situaciją rajone, nuo spalio 26 d. iki lapkričio 9 d. Skuodo VVG darbuotojai dirbs nuotoliniu būdu.

 Konsultacijos būsimiems pareiškėjams ar projektų vykdytojams bus teikiamos elektroniniu paštu skuodasvvg@gmail.com, telefonais: +370 672 71160, +370 672 71162.

Visus prašymus,

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-10-22

INFORMACINIAI RENGINIAI

Paskelbta 2020-09-30

Informaciniai renginiai


2020 m. spalio 8 d. 9 val. Skuodo VVG organizuoja informacinį renginį – praktinį mokymą, skirtą pareiškėjams, planuojantiems teikti paraiškas pagal:

1. Priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui” (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.

2020 m. spalio 15 d. 9 val. Skuodo VVG

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-09-30

SKELBIMAS

Paskelbta 2020-09-28

Skelbiamas kvietimas Nr. 20


2020 m. rugsėjo 28 d. skelbiame kvietimą  teikti vietos projektų paraiškas Nr.20 pagal Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui” (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.) ir 2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio perdirbimui ir

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-09-28

KVIETIMAS

Paskelbta 2020-08-24

Skuodo vietos veiklos grupės narių dėmesiui


2020 m. rugpjūčio 28 d. 12 val.  šaukiamas   Skuodo VVG   visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-08-24

KVIETIMAS

Paskelbta 2020-08-24

Skuodo vietos veiklos grupės narių dėmesiui


2020 m. rugpjūčio 28 d. 12 val.  šaukiamas   Skuodo VVG   visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo vieta:  Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k.,  Skuodo rajonas.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-08-24