Slovakai nori bendradarbiauti
 

Slovakai nori bendradarbiauti
 

 

Sausio 11–15 dienomis dešimt Skuodo vietos veiklos grupės (VVG) atstovų – VVG pavaduotojas Kazys Viršilas, valdybos narės – Genovaitė Intienė, Jūratė Kabalinienė, Gintarė Adamavičiūtė, nariai – Donatas Valančauskas, Aleksandras Metrikis, Barbora Butkienė, Jūratė Maniukaitė, Mindaugas Sakalauskas, Tomas Skurdelis buvo išvykę į tarptautinį kvalifikacijos kėlimo seminarą „LEADER programos įgyvendinimas ES šalyse. Slovakijos modelis: Vietos veiklos grupių (VVG) bendradarbiavimo veiklos pavyzdžiai“. Šios kelionės tikslai: susipažinti su LEADER programos įgyvendinimo, kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimo ir partnerystės patirtimi Slovakijoje, įgyvendintų projektų nauda, plėtojant ir įgyvendinant vietos strategijas, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su vietos VVG. Tai dalis įgyvendinamo projekto ,,Skuodo VVG teritorijos integruotos vietos plėtros strategijos parengimas“ (Nr. PVII1-3-08-01).

Skuodo VVG nariai, pakeliavę po Slovakijos Aukštųjų Tatrų žemę, ne tik iki soties pasigrožėjo kalnais, tradiciniais slovakų kaimais, virtusiais turistų „meka“, bet ir susitiko to krašto VVG organizacijų nariais.
Kezmarok miestelyje susitikta vietos kaimo plėtros organizatoriais ir sužinota, kaip jie įgyvendino LEADER programą 2004–2006 m. ir kokius projektus numato 2007–2013 metų programiniu laikotarpiu. Išgirsta daug naudingos informacijos apie jų išspręstas problemas.

Levočo miestelio bendruomenės aktyvistai papasakojo apie Slovakijos nacionalinės kaimo plėtros programos bei paramos priemones, pasidalino patirtimi apie efektyvų bendradarbiavimą tarp valdžios institucijų ir vietos plėtros veikėjų. Akivaizdžiai pamatyta, kaip vietos gyventojai rūpinasi ir puoselėja nacionalinius, gamtos, kultūros ir architektūros paminklus, įtrauktus į UNESCO paveldo sąrašus.  
Spišska Stara miestelyje buvo surengtas susitikimas su kolegomis regioniniame vietos bendruomenės centre: plačiai papasakota apie Slovakijos kaimo plėtros prioritetus ir perspektyvas, nacionalinę paramą, bendrojo finansavimo šaltinius, remiant vietines iniciatyvas. Slovakai pasidalino patirtimi apie mikroįmonių, kurios susijusios su žemės ūkio ekologiškos produkcijos perdirbimu ir pardavimu, kūrimu kaimo vietovėse. Kiti jų veiklos prioritetai: kaimuose gerinti įvairių turistams teikiamų paslaugų ir gyvenimo kokybę tam pritaikant informacines technologijas, saugoti kultūrinį ir etninį paveldą, pritaikant jį ne tik turistų, bet ir vietos gyventojų reikmėms, skatinti kaimo turizmo verslo plėtrą, pristatant šalių kultūrinį ir kulinarinį paveldą bei amatus.
Slovakijos VVG, kaimo bendruomenių lyderiai, kaimuose susibūrusių nevyriausybinių organizacijų atstovai, kaimo verslininkai ir nacionalinės bei vietos valdžios institucijų atstovai labai deklaruoja bendradarbiavimo naudą ir siekia susirasti savo būsimiems projektams partnerių kitose EB šalyse. Skuodiškiai taip pat parsivežė jų VVG organizacijos, vadinamos Tatry-Pieniny LAG, bendradarbiavimo krypčių protokolą, kurį dar reikės pasirūpinti išversti iš slovakų kalbos.
Visiems tarptautinio seminaro dalyviams buvo išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai, pasirašyti Lietuvos savivaldybių asociacijos Mokymo ir konsultavimo centro bei kelionių organizatoriaus „Ditmos projektai“. Pastaroji bendrovė suteikė Skuodo VVG užsakytas paslaugas: suorganizavo tarptautinį kvalifikacijos kėlimo seminarą, kelionę, nakvynę, sveikatos draudimą kelionės metu.


Neilgai trukus po kelionės, sausio 22-ąją, jos dalyviai pakvietė į susitikimą kolegas, žiniasklaidos atstovus ir pasidalijo įspūdžiais. Daugeliui atmintyje įstrigo aplankyti slovakų ūkiai, mikroįmonės: toje šalyje daug palankesnės sąlygos kaime steigti mažas žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmones. Įspūdingai atrodžiusi avių ferma ir čia pat perdirbamas jų pienas, liejami sūriai. Padiskutuota apie tai, kad dabartinė Lietuvos valdžia – Seimas, Žemės ūkio ministerija, vis garsiau kalba apie smulkesnius ūkius palaikančias programas. Jeigu labiau aktyvūs būtų patys kaimo gyventojai, čia įsikūrusios organizacijos, gal ledai pajudėtų dar greičiau. Mūsiškiai sakė galėję Slovakijoje puikiai pasimokyti, kaip reikia vystyti turizmą – ir nedidelis muziejus kaime gali tapti dideliu turistų traukos centru.  
Išsiskirstyta su viltimi, kad, patvirtinus Skuodo VVG parengtą vietos plėtros strategiją, ir Skuodo rajono kaimų bendruomenės, ūkininkai ar verslininkai galės pabandyti praktiškai įgyvendinti Airijoje, Austrijoje, Čekijoje ir Slovakijoje pamatytą gerąją kaimų atnaujinimo patirtį.

INFORMACIJA

Paskelbta 2021-01-25

Parama kaimo bendruomenėms


Žemės ūkio ministerija kviečia kaimo bendruomenes teikti nacionalinės paramos paraiškas savo veiklai finansuoti. Paraiškos bus renkamos nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 1 d.

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur.

Nacionalinėmis lėšomis remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:  kaimo

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-01-25

KVIETIMAS

Paskelbta 2021-01-12

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


Kviečiamas valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

 2021 m. sausio  20 d. 15  val.  kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“posėdis vyks nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2021-01-12

INFORMACIJA

Paskelbta 2020-12-23

Kvietimas Nr. 21


Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 29 d. kvietimo Nr. 21 paraiškos bus priimamos 8-12 val. Skuodo VVG būstinėje Mokyklos g. 6, D. Rūšupių k., Skuodo r.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-12-23

SKELBIMAS

Paskelbta 2020-11-14

Skelbiamas kvietimas Nr. 21


2020 m. lapkričio 23 d. skelbiame kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr.21 pagal Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui” (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.) ir 2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio perdirbimui ir

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-11-14

SKELBIMAS

Paskelbta 2020-11-14

Skelbiamas kvietimas Nr. 21


2020 m. lapkričio 23 d. skelbiame kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr.21 pagal Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ 1 veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui” (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1.) ir 2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio perdirbimui ir

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2020-11-14