Slovakai nori bendradarbiauti
 

Slovakai nori bendradarbiauti
 

 

Sausio 11–15 dienomis dešimt Skuodo vietos veiklos grupės (VVG) atstovų – VVG pavaduotojas Kazys Viršilas, valdybos narės – Genovaitė Intienė, Jūratė Kabalinienė, Gintarė Adamavičiūtė, nariai – Donatas Valančauskas, Aleksandras Metrikis, Barbora Butkienė, Jūratė Maniukaitė, Mindaugas Sakalauskas, Tomas Skurdelis buvo išvykę į tarptautinį kvalifikacijos kėlimo seminarą „LEADER programos įgyvendinimas ES šalyse. Slovakijos modelis: Vietos veiklos grupių (VVG) bendradarbiavimo veiklos pavyzdžiai“. Šios kelionės tikslai: susipažinti su LEADER programos įgyvendinimo, kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimo ir partnerystės patirtimi Slovakijoje, įgyvendintų projektų nauda, plėtojant ir įgyvendinant vietos strategijas, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su vietos VVG. Tai dalis įgyvendinamo projekto ,,Skuodo VVG teritorijos integruotos vietos plėtros strategijos parengimas“ (Nr. PVII1-3-08-01).

Skuodo VVG nariai, pakeliavę po Slovakijos Aukštųjų Tatrų žemę, ne tik iki soties pasigrožėjo kalnais, tradiciniais slovakų kaimais, virtusiais turistų „meka“, bet ir susitiko to krašto VVG organizacijų nariais.
Kezmarok miestelyje susitikta vietos kaimo plėtros organizatoriais ir sužinota, kaip jie įgyvendino LEADER programą 2004–2006 m. ir kokius projektus numato 2007–2013 metų programiniu laikotarpiu. Išgirsta daug naudingos informacijos apie jų išspręstas problemas.

Levočo miestelio bendruomenės aktyvistai papasakojo apie Slovakijos nacionalinės kaimo plėtros programos bei paramos priemones, pasidalino patirtimi apie efektyvų bendradarbiavimą tarp valdžios institucijų ir vietos plėtros veikėjų. Akivaizdžiai pamatyta, kaip vietos gyventojai rūpinasi ir puoselėja nacionalinius, gamtos, kultūros ir architektūros paminklus, įtrauktus į UNESCO paveldo sąrašus.  
Spišska Stara miestelyje buvo surengtas susitikimas su kolegomis regioniniame vietos bendruomenės centre: plačiai papasakota apie Slovakijos kaimo plėtros prioritetus ir perspektyvas, nacionalinę paramą, bendrojo finansavimo šaltinius, remiant vietines iniciatyvas. Slovakai pasidalino patirtimi apie mikroįmonių, kurios susijusios su žemės ūkio ekologiškos produkcijos perdirbimu ir pardavimu, kūrimu kaimo vietovėse. Kiti jų veiklos prioritetai: kaimuose gerinti įvairių turistams teikiamų paslaugų ir gyvenimo kokybę tam pritaikant informacines technologijas, saugoti kultūrinį ir etninį paveldą, pritaikant jį ne tik turistų, bet ir vietos gyventojų reikmėms, skatinti kaimo turizmo verslo plėtrą, pristatant šalių kultūrinį ir kulinarinį paveldą bei amatus.
Slovakijos VVG, kaimo bendruomenių lyderiai, kaimuose susibūrusių nevyriausybinių organizacijų atstovai, kaimo verslininkai ir nacionalinės bei vietos valdžios institucijų atstovai labai deklaruoja bendradarbiavimo naudą ir siekia susirasti savo būsimiems projektams partnerių kitose EB šalyse. Skuodiškiai taip pat parsivežė jų VVG organizacijos, vadinamos Tatry-Pieniny LAG, bendradarbiavimo krypčių protokolą, kurį dar reikės pasirūpinti išversti iš slovakų kalbos.
Visiems tarptautinio seminaro dalyviams buvo išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai, pasirašyti Lietuvos savivaldybių asociacijos Mokymo ir konsultavimo centro bei kelionių organizatoriaus „Ditmos projektai“. Pastaroji bendrovė suteikė Skuodo VVG užsakytas paslaugas: suorganizavo tarptautinį kvalifikacijos kėlimo seminarą, kelionę, nakvynę, sveikatos draudimą kelionės metu.


Neilgai trukus po kelionės, sausio 22-ąją, jos dalyviai pakvietė į susitikimą kolegas, žiniasklaidos atstovus ir pasidalijo įspūdžiais. Daugeliui atmintyje įstrigo aplankyti slovakų ūkiai, mikroįmonės: toje šalyje daug palankesnės sąlygos kaime steigti mažas žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmones. Įspūdingai atrodžiusi avių ferma ir čia pat perdirbamas jų pienas, liejami sūriai. Padiskutuota apie tai, kad dabartinė Lietuvos valdžia – Seimas, Žemės ūkio ministerija, vis garsiau kalba apie smulkesnius ūkius palaikančias programas. Jeigu labiau aktyvūs būtų patys kaimo gyventojai, čia įsikūrusios organizacijos, gal ledai pajudėtų dar greičiau. Mūsiškiai sakė galėję Slovakijoje puikiai pasimokyti, kaip reikia vystyti turizmą – ir nedidelis muziejus kaime gali tapti dideliu turistų traukos centru.  
Išsiskirstyta su viltimi, kad, patvirtinus Skuodo VVG parengtą vietos plėtros strategiją, ir Skuodo rajono kaimų bendruomenės, ūkininkai ar verslininkai galės pabandyti praktiškai įgyvendinti Airijoje, Austrijoje, Čekijoje ir Slovakijoje pamatytą gerąją kaimų atnaujinimo patirtį.

PRANEŠIMAS

Paskelbta 2022-11-09

ANKETA


Skuodo vietos veiklos grupė rengiasi 2023 - 2027 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiui ir tuo tikslu atlieka kaimo vietovių situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė, tikimės aktyvaus bendradarbiavimo!
Gyventojų poreikiai naujuoju finansavimo laikotarpiu bus formuluojami remiantis anketų duomenimis.
ANKETA ANONIMINĖ

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-11-09

KVIETIMAS

Paskelbta 2022-10-27

Kvietimas į susitikimus seniūnijose


Jeigu esi neabejingas savo kraštui, turi idėjų ir noro gražinti savo aplinką, nori kurti darbo vietą sau, draugui, kaimynui, galbūt tau rūpi vaikų, jaunimo laisvalaikis ir užimtumas, o galbūt esi neabejingas senjorų rūpesčiams, todėl mums labai reikalingas tavo aktyvumas. Nuo to kaip aktyviai Tu dalyvausi susitikimuose, priklausys ir Tavo idėjų įgyvendinimas.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-10-27

INFORMACIJA

Paskelbta 2022-10-26

Projektas "Parengiamoji parama VPS"


Skuodo vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Parengiamoji parama VPS“ Nr. 42PP-KL-22-1-03782-PR001.  2022 m. spalio 10 d. vyko Skuodo VVG valdybos posėdis, kuriame buvo aptariamas projekto įgyvendinimo planas.

2022 m. spalio 24-26 dienomis vyko susitikimai su rajono valdžios atstovais (seniūnais), NVO atstovais, verslininkais, ūkininkais. Susitikimų metu buvo

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-10-26

KVIETIMAS

Paskelbta 2022-10-18

2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimas


Skuodo  vietos veiklos grupė (VVG) ruošiasi naujam finansavimo periodui ir kviečia rajono (išskyrus miestą) gyventojus aktyviai dalyvauti   2023-2027 m. vietos plėtros strategijos (VPS) parengimui organizuojamuose susitikimuose – konsultacijose. Susitikimai  su gyventojais bus organizuojami kiekvienoje seniūnijoje (išskyrus miesto), taip pat

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-10-18

KVIETIMAS

Paskelbta 2022-10-18

2023-2027 m. vietos plėtros strategijos rengimas


Skuodo  vietos veiklos grupė (VVG) ruošiasi naujam finansavimo periodui ir kviečia rajono (išskyrus miestą) gyventojus aktyviai dalyvauti   2023-2027 m. vietos plėtros strategijos (VPS) parengimui organizuojamuose susitikimuose – konsultacijose. Susitikimai  su gyventojais bus organizuojami kiekvienoje seniūnijoje (išskyrus miesto), taip pat

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-10-18