KVIETIMAS

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!

2022 m. kovo 15 d., 14.30 val. kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

Skuodo Vietos Veiklos grupės 2022 m. kovo 15 d. valdybos/vietos projektų atrankos komiteto posėdžio Nr. PAK-2.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo;

2. Dėl Algimanto Šadeikio vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-EURI-3A-D-25-6-2022 „Ūkininko Algimanto Šadeikio produkcijos perdirbimo plėtra“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.25;

3. Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-I-25-4-2022 „Šauklių kadagyno poilsiavietės atnaujinimas ir pritaikymas lankymui“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.25;

4. Dėl asociacijos „Aukime“ vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-KV-25-3-2022 „Vaikų aktyvumo skatinimas Mosėdyje“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.25;

5. Dėl Skuodo rajono Užluobės kaimo bendruomenės vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-KV-25-2-2022 „Aktyvumo skatinimas ir tradicijų puoselėjimas Skuodo seniūnijos kaimų bendruomenėse“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.25;

6. Dėl Skuodo rajono Notėnų kaimo bendruomenės vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-KV-25-7-2022 „Per aktyvų laisvalaikį ir tradicijų išsaugojimą link stiprios bendruomenės“ perdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.25;

7.Dėl Mosėdžio moterų asociacijos „Ognelė“ vietos projekto paraiškos Nr. SKKUO-LEADER-6B-K-25-1-2022 „Kurdami naujas-saugome senas“ neperdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr. 25;

8.Dėl Šauklių kaimo bendruomenės vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-LEADER-6B-KV-25-5-2022 „Tradicinės Sūrių šventės Šaukliuose“ neperdavimo į kitą vertinimo etapą tvirtinimo, Kvietimas Nr.25.

KVIETIMAS

Paskelbta 2022-06-07

Kvietimas į vietos projektų atrankos posėdį


2022 m. birželio 8 d., 15.30 val. Skuodo vietos veiklos grupės valdybos narius kviečiame dalyvauti vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdis vyks  nuotoliniu būdu.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-06-07

SKELBIMAS

Paskelbta 2022-04-29

Kvietimas Nr. 27


Nuo 2022 m. gegužės 6 d. skelbiamas kvietimas teikti vietos projektus pagal VPS priemonės „Ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyviųjų žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1.

Priemonė skirta smulkių kaimo verslo įmonių ekonominio gyvybingumo skatinimui, bendruomeniniam ir kitų organizacijų verslumui vystytis, socialiniam

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-04-29

INFORMACIJA

Paskelbta 2022-04-06

Metinės ataskaitos


Iki balandžio 30 d. paramos gavėjai turi pateikti užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas. Ataskaitos teikiamos projekto kontrolės laikotarpiu (kontrolės laikotarpis -  trejų metų laikotarpis nuo paskutinio paramos vietos projekto vykdytojui išmokėjimo dienos).

Užbaigtų vietos projektų metinės ataskaitos priimamos Skuodo vietos veiklos grupės administracijoje darbo

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-04-06

KVIETIMAS

Paskelbta 2022-03-29

Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!


2022m. balandžio 7 d., 14.30 val. Skuodo vietos veiklos grupės valdybos narius kviečiame dalyvauti vietos projektų atrankos komiteto posėdyje. Posėdis vyks nuotoliniu būdu, naudojant Zoom programą.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2022-03-29