Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. balandžio 15 d. 8val. iki 2024 m. gegužės 20 d. 12 val.


Vietos projektų, įgyvendinamų Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8cdd3cd032b611ee9de9e7e0fd363afc/asr

Socialinio ir bendruomeninio verslo vykdymo bei viešųjų paslaugų perdavimo gairės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9fa16c6081ee11eea5a28c81c82193a8

Projektų inovatyvumo vertinimo metodika https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fc669af2ca8411ed9b3c9397e1236c2a?jfwid=fhhu5mmk9

SUTEIKTOS PARAMOS iš EŽŪFKP LĖŠŲ PAGAL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 METŲ STRATEGINĮ PLANĄ VIEŠINIMO TAISYKLĖS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d1d33d20d00111ed9b3c9397e1236c2a?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=735a294d-6fa5-4840-ad4e-6721ff10eade

ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS IR LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 M. STRATEGINIO PLANO PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLĖS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ec1d84f0182d11e4988dd8c7447f8ac5/VvlFPVEGXV

PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 METŲ STRATEGINIO PLANO INTERVENCINES PRIEMONES, RODIKLIO „NAUJOS DARBO VIETOS SUKŪRIMAS IR IŠLAIKYMAS“ PASIEKIMO VERTINIMO METODIKA https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/03c973c09d7211ed8df094f359a60216

PROJEKTO VYKDYTOJO, PRETENDUOJANČIO GAUTI PARAMĄ IŠ EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI, PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PIRKIMO TAISYKLĖS https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a24be8795efb11ee8e3cc6ee348ebf6d/asr

 

KVIETIMAS

PARAIŠKA

VERSLO PLANAS

 

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO DEKLARACIJA

 

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-05-07

Valdybos posėdis


Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!
2024 m. gegužės 15 d., 10.00 val. kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu (teams).

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo;
2. Dėl Daivos Domarkienės vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-EURI-6A-D-33-1-2024 „Verslo pradžia

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-05-07

INFORMACIJA

Paskelbta 2024-04-16

2024-2029 metų vietos plėtros strategijos kvietimai


2024 m. balandžio 15 d. startavo Skuodo vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos kvietimai verslo pradžiai ir verslo plėtrai.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 100000 Eur.

Projektai teikiami be partnerių.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja iki 2024 m. gegužės 20 d. 12 val.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-04-16

INFORMACINIAI RENGINIAI

Paskelbta 2024-03-27

Metinės užbaigtų projektų ataskaitos


Iki balandžio 30 d. paramos gavėjai turi pateikti užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas. Ataskaitos teikiamos projekto kontrolės laikotarpiu (kontrolės laikotarpis -  trejų metų laikotarpis nuo paskutinio paramos vietos projekto vykdytojui išmokėjimo dienos).

Iškilus klausimams maloniai kviečiame kreiptis tel.: +370 672 71 160; +370 672 71 162 arba el.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-03-27

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-03-27

Visuotinis narių susirinkimas


Kviečiame Skuodo  vietos veiklos grupės narius į pakartotinį visuotinį ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks 2024 m. balandžio 4 d. 10:00 val. Susirinkimas vyks mišriu būdu. Susirinkimo vieta - Birutės g.8 (II aukštas) Skuodas, nuotoliniu būdu ( teams programa).

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-03-27

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-03-27

Visuotinis narių susirinkimas


Kviečiame Skuodo  vietos veiklos grupės narius į pakartotinį visuotinį ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks 2024 m. balandžio 4 d. 10:00 val. Susirinkimas vyks mišriu būdu. Susirinkimo vieta - Birutės g.8 (II aukštas) Skuodas, nuotoliniu būdu ( teams programa).

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-03-27