Andrius Narmontas

Projektas "Kraštovaizdžio tvarkymo ir sniego valymo darbai Skuodo rajone"

Projekto vertė be PVM - 67700,00 Eur

Paramos suma - 47000,00 Eur

Projekto tikslas - pradėti vystyti naują, ekonomiškai gyvybingą verslą kaime, teikiant kraštovaizdžio tvarkymo ir sniego valymo paslaugas.

Projekto uždaviniai - nupirkti techniką ir įrangą; sukurti 1 naują darbo vietą kaimo gyventojui (pagalbinis darbuotojas); pradėti teikti verslo plane suplanuotas paslaugas.

 

 

MB Mindaugo stogai

Projektas "MB „Mindaugo stogai“ paslaugų plėtra"

Projekto vertė be PVM - 52667,21 Eur

Paramos suma - 36867,00Eur

Projekto tikslas – plėsti verslą, imantis naujų paslaugų teikimo.
Projekto uždaviniai: nupirkti ir sumontuoti verslo plėtrai reikalingą įrangą ir ją parengti darbui; įdarbinti darbuotojus; sudaryti sutartį su –žaliavų tiekėjais; įgyvendinti suplanuotas rinkodaros priemones.

 

 

UAB Kasvarta

Projektas "UAB Kasvarta investicijos į materialinę bazę"

Projekto vertė be PVM - 60000,00 Eur

Paramos suma - 42000,00 Eur

Projekto tikslas – plėtoti vykdomą ne žemės ūkio verslą kaimo vietovėje, įkuriant papildomai darbo vietų, kurios mažintų gyventojų socialinę atskirtį

Projekto uždaviniai: įsigyti inovatyvų, modernų vikšrinį krautuvą ir gręžim įrangos komplektą, įsteigiant vieną naują darbo vietą.

 

 

Ūkininkas Algimantas Šadeikis

Projektas "Ūkininko Algimanto Šadeikio produkcijos perdirbimo plėtra"

Projekto vertė be PVM - 158190,00 Eur

Paramos suma - 82679,00 Eur

Projekto tikslas - plėtoti inovatyvią perdirbtų grūdų prekybos veiklą ūkyje.

Projekto uždaviniai: įsigyti konvejerinę džiovyklą, sukurti 2 naujas darbo vietas, įdarbinti darbuotojus.

 

Notėnų kaimo bendruomenė

Projektas "Per aktyvų laisvalaikį ir tradicijų išsaugojimą link stiprios bendruomenės"

Projekto vertė su PVM - 8400,00 Eur

Paramos suma - 7980,00 Eur

Projekto tikslas - suorganizuoti renginių ciklą "Per aktyvų laisvalaikį ir tradicijų išsaugojimą link stiprios bendruomenės", puoselėjant savitas tradicijas bendruomenėse, skatinant aktyvų ir turiningą laisvalaikio užimtumą bei didinant socialinį, kultūrinį ir visuomeninį vietos gyventojų potencialą.

Projekto uždaviniai: surengti paskaitą apie sodų tvarkymo ypatumus, suorganizuoti žygį Notėnų seniūnijoje, suorganizuoti tradicinę Šliktinės vasaros šventę, surengti tradicinius Notėnų Obuolinius atlaidus, suorganizuoti du meno terapijos edukacinius užsiėmimus Notėnuose ir Šliktinėje.

 

 

Skuodo rajono savivaldybės administracija

Projektas "Šauklių kadagyno poilsiavietės atnaujinimas ir pritaikymas lankymui"

Projekto vertė su PVM - 27689,90 Eur

Paramos suma - 22152,00 Eur

Projekto tikslas - atnaujinti Šauklių poilsiavietės infrastruktūrą ir skatinti žmonių pažinimą, poilsį ir turizmą Mosėdžio seniūnijos apylinkėse.

Projekto uždaviniai: sutvarkyti Šauklių kadagyno poilsiavietės, teritorijos infrastruktūrą; sutvarkytos teritorijos pristatymas visuomenei - Šauklių kadagyno poilsiavietės pristatymo šventė su edukacine programa.

 

 

Asociacija "Aukime"

Projektas "Vaikų aktyvumo skatinimas Mosėdyje"

Projekto vertė su PVM - 8398,43 Eur

Paramos suma - 7979,00 Eur

Projekto tikslas - organizuojant vaikams priimtinas veiklas, skatinti vaikų poilsį ir sveiką gyvenseną, bei didinti jų socialinį potencialą.

Projekto uždaviniai: suorganizuoti aktyvias ir sveiką gyvenseną propaguojančias vaikų ir moksleivių stovyklas, surengti vaikams ir moksleiviams priimtinus aktyvumą skatinančius renginius, didinti vaikų ir moksleivių socialinį potencialą.

 

 

Užluobės kaimo bendruomenė

Projektas "Aktyvumo skatinimas ir tradicijų puoselėjimas Skuodo seniūnijos kaimų bendruomenėse"

Projekto vertė su PVM - 8400,00 Eur

Paramos suma - 7980,00 Eur

Projekto tikslas - suorganizuoti renginių ciklą "Aktyvumo skatinimas ir tradicijų puoselėjimas Skuodo seniūnijos kaimų bendruomenėse", išsaugant jau esama tradicijas bendruomenėse, skatinant aktyvumą per įvairias sporto ir turiningo laisvalaikio veiklas bei didinant socialinį, kultūrinį bei visuomeninį vietos gyventojų potencialą.

Projekto uždaviniai: suorganizuoti "Kaimynų dienos šventę" Užluobės bendruomenėje, "Kraštiečių šventę" Puodkaliuose, bendruomeniškumo šventę "Pakviesk į širdį vasaros žydėjimą" Daukšiuose, vasaros sporto šventę D. Rūšupiuose, "Cepelinų šventę" Narvydžiuose, "Moliūgų šventę" Luknėse.

 

 

Mosėdžio moterų asociacija "Ognelė"

Projektas "Kurdami naujas - saugome senas"

Projekto vertė su PVM - 9977,25 Eur

paramos suma - 7982,00 Eur

Projekto tikslas - išsaugoti Skuodo rajono gyventojų kultūros savitumą saugant senas, kuriant naujas tradicijas, užtikrinant jų sklaidą ir tęstinumą.

Projekto uždaviniai: įsigyti sulankstomas lauko kėdes, suorganizuoti edukacinį renginį, suorganizuoti lauko kiną, suorganizuoti vidurvasario šventę "Ant akmenų - tarp akmenų", suorganizuoti pažintinę išvyką, skirtą tradicinių amatų ir etnokultūros pažinimui, suorganizuoti foto parodą, skirtą tradicijų fiksavimui ir perdavimui iš kartos į kartą.

 

 

Ričardas Varapnickas

Projektas "RIČARDO VARAPNICKO KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO VERSLO PRADŽIA"

Projekto vertė be PVM  - 67200,00 Eur

Paramos suma - 47000,00 Eur

Projekto tikslas - kraštovaizdžio tvarkymo verslo sukūrimas Skuodo r., darbo vietų kūrimas ir jų išlaikymas, taip stiprinant ekonominį Skuodo rajono kaimiškųjų vietovių kapitalą.

Projekto uždaviniai: nupirkti naują ir inovatyvų vikšrinį minikrautuvą; sukurti naujas darbo vietas (1,5 etato) minikrautuvo operatoriaus ir pagalbinio darbininko pareigoms, pradėti kraštovaizdžio tvarkymo veiklą.

 

Andrius Narmontas

Projektas "Andriaus Narmonto verslo pradžia"

Projekto vertė be PVM  - 76500,00 Eur

Paramos suma - 47000,00 Eur

Projekto tikslas - pradėti vystyti naują, ekonomiškai gyvybingą verslą kaime, teikiant betono gamybos ir betonavimo paslaugas.

Projekto uždaviniai: nupirkti teleskopinį krautuvą betonavimo paslaugai teikti; sukurti 1,5 darbo vietos kaimo gyventojams; pradėti teikti verslo plane suplanuotas paslaugas.

 

Egidijus Abrutis

Projektas "Šildymo ir oro kondicionavimo įrenginių montavimas ir aptarnavimas"

Projekto vertė be PVM  - 34748,00 Eur

Paramos suma - 24323,00 Eur

Projekto tikslas - pradėti vystyti naują, ekonomiškai gyvybingą verslą kaime, teikiant šildymo ir šaldymo sistemos montavimo ir aptarnavimo paslaugas.

Projekto uždaviniai: įsigyti krovininį automobilį paslaugoms teikti; įsigyti įrangą ir įrankius montavimo darbams atlikti; sukurti vieną darbo vietą pagal individualios veiklos pažymą; pradėti teikti suplanuotas paslaugas.

 

 

Skuodo savišvietos klubas

Projektas "Jaunimo verslumo gebėjimų ugdymas"

Projekto vertė su PVM - 9448,05 Eur.

Paramos suma - 8975,65 Eur.

Projekto tikslas: Ugdyti kaimo jaunimo verslumo gebėjimus.

Projekto uždaviniai.

a) motyvuoti kaimo jaunimą dalyvauti verslumo gebėjimų ugdymo užsiėmimuose;

b) Parengti verslumo gebėjimo ugdymo programą;

c) Organizuoti verslumo gebėjimų ugdymo užsiėmimus;

d) Organizuoti įvairias išvykas, padėsiančias ugdyti verslumo gebėjimus (MMB muges Klaipėdoje ir Vilniuje, parodos „Switch“ ir „Mita“, Tauragės technologijų parkas, Šiaulių verlo inkubatorius, UAB „Mars Lietuva“, UAB „Mažeikių rugelis).

Laukiamas rezultatas – bus surengta ne mažiau kaip 17 veiklų, kuriose dalyvaus ne mažiau kaip 20 jaunų asmenų.

Projektas įgyvendinamas su 2 partneriais: Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija ir asociacija „Aukime“.

 

 

 

Šauklių kaimo bendruomenė

Projektas "Tradicijų puoselėjimas bei sveikos gyvensenos skatinimas Šaukliuose"

Projekto vertė su PVM - 8 990,00 Eur

Paramos suma - 8540,50 Eur.

Bendruomenės pagrindiniai tikslai-skatinti kultūringą laisvalaikio  praleidimą, sveiką gyvenseną ir aktyvų poilsį bei puoselėti tradicijas. Kiekvienais metais  organizuojamos tradicinės šventės – Motinos dienos šventė organizuojama gegužės mėn., pirmąjį rugpjūčio šeštadienį - Sūrių šventė, gruodžio mėn. –Vaikučių Kalėdų šventė.

         Motinos dienos šventei  vietos jaunimas ir vaikai surengs pasirodymus, bus teikiamos dovanos ir gėlės, vyks koncertas skirtas mamoms.

         Skatinant vietos gyventojų sveiką gyvenseną ir aktyvų poilsį bendruomenėje bus organizuojami sportiniai užsiėmimai, kurie vyks 8 mėn. po 1 kartą per savaitę, iš viso 33 užsiėmimai, 1 užsiėmimo metu dalyvaus 10 asmenų.

       Tradicinė Sūrių šventė, kurios metu  vyks sūrių, pagamintų iš partnerių ūkininkų patiekto pieno, degustacijos, vyks sūrių gamybos demonstravimas, loterija ir įvairūs atrakcionai, koncertas.

        Jauniesiems bendruomenės nariams  suorganizuotoje „Vaikučių Kalėdų“ šventėje apsilankys Kalėdų senelis su dovanomis ir žaidimais, susirinkusieji rodys šventei paruoštas programas, mėgausis bendravimu ir užkandžiais.

      Projekto pradžia planuojama 2020-ais metais,  Gegužės mėn. vyks  Tradicinė šventė -Motinos dienos šventė. Sūrių šventė ir Vaikučių Kalėdos bus organizuojamos 2020-ais ir 2021 –ais metais.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis -21 mėn.

Projekto tikslas – Puoselėti Šauklių k. kultūrinį gyvenimą bei skatinti vietos gyventojų sveiką gyvenseną ir aktyvų poilsį.

      Projekto uždaviniai:

1.Suorganizuoti Motinos dienos šventes 2020 m. ir 2021 m.;

2.Surganizuoti sportinius užsiėmimus  vietos gyventojams - 33 užsiėmimai (vyks 8 mėn. po 1užsiėmimą per savaitę);

3.Suorganzuoti Sūrių šventę 2020m. ir 2021m.;

4.Surengti „Vaikučių Kalėdos“ šventę 2020m. ir 2021m.

     Laukiami rezultatai: kiekybiniai - suorganizuoti 6 renginiai, kuriuose dalyvaus apie 500 dalyvių,  suorganizuoti 33 sportiniai užsiėmimai, kiekviename užsiėmime dalyvaus po 10 dalyvių; kokybiniai – puoselėjamos ir išsaugomos kaimo tradicijos, didinamas socialinis, kultūrinis ir visuomeninis Šauklių kaimo bei rajono potencialas..

    Projektas įgyvendinamas su  3 partneriais. Partneris Julijona Baužys tieks pieną sūriams gaminti Sūrių šventės  metu, partnerė Dalia Apulskienė dovanos 20 pakelių  vaistažolių-arbatos rinkinių,  Sūrių šventės koncerto atlikėjams suteiks patalpas apsistojimui ir persirengimui, partneris MB „Mindaugo skulptūros“ padovanos  6 vnt. rankų darbo akmenines skulptūras.

 

 

Apuolės bendruomenės centras

Projektas "Ateitis - jaunimo rankose"

Projekto vertė su PVM 7612,79 Eur

Paramos suma - 7232,16 Eur.

Projekto tikslas: skatinti jaunimo ir jaunų žmonių verslumą ir iniciatyvumą per švietėjiškas, pažintines, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio veiklas, integruojant į bendruomenės socialinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą.

Projekto uždaviniai.

 a) suorganizuoti konferenciją „Bendradarbiavimas ir verslumas. Teorija ir praktika“;

b) suorganizuoti 3 patirtines – pažintines išvykas (Zarasai – „Medaus namai“, įmonė „Emerta“, vaistažolių sodyba „Bubilas“; Mažeikiai – UAB „Stepono baldai“, Ukrinų kaimo bendruomenė; Telšiai – Činskių avininkystės ūkis, „Gaudkalnio kitoks ūkis“;

c) suorganizuoti 10 sveikos gyvensenos užsiėmimų;

d) suorganizuoti 3 aktyvaus poilsio veiklas;

e) suorganizuoti konferenciją „Šiuolaikinė rinkodara ir kaip sėkmingai ją taikyti praktikoje“.

 

Ūkininkas Petras Savickas

Projektas "PETRO SAVICKO MĖSOS GAMYBOS VERSLO PLĖTRA"

Projekto vertė be PVM 62852,80 Eur

Paramos suma 43997,00 Eur

Projekto tikslas: atsižvelgiant į galimybes ir rinką, išvystyti mėsos perdirbimo veiklą – įkurti efektyvią ir kryptingą mėsos perdirbimo veiklą, didinti veiklos konkurencingumą kaimo vietovėje, investuojant į materialinės bazės susikūrimą, kas sudarys sąlygas gaminti ir tiekti kokybišką produktą Skuodo rajono gyventojams, maistą gaminančioms įstaigoms.

Projekto uždaviniai.

a)      Įkurti mėsos perdirbimo verslą ūkyje, taip sukuriant naują aukštesnės, geresnės kokybės produktą (EVRK 10.11);

b)      Įsigyti naują modernią, inovatyvią įrangą, kuri būtina verslui pradėti (krovininis automobilis ir pagalbinio ūkinio pastato kapitalinis remontas t.y. skerdyklos įrengimas);

c)      Vykdyti numatytą veiklą visą kontrolės laikotarpį;

d)     Pasiekti ir išlaikyti priežiūros rodiklius.

 

KĘSTUTIS JUŠKA

Projektas "INVESTICIJOS K.JUŠKOS VERSLO PLĖTRAI"

Projekto vertė be PVM - 26017,60 Eur

Paramos suma - 18 212,00 Eur

Projekto tikslas: įkurti vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimo paslaugų teikimo verslą, kaimo vietovėje, prisidedant prie verslumo ir užimtumo kaime skatinimo, paslaugų kūrimo, skurdo rizikos kaimo vietovėse mažinimo.

Projekto uždaviniai: 1. Įkurti verslą, pagal individualios veiklos pažymą, taip prisidedant prie naujų verslų kūrimo kaime.  2. Įsigyti naują, modernią, inovatyvią įrangą –mini ekskavatorių, kuri būtina verslui pradėti. 3. Vykdyti numatytą veiklą visą kontrolės laikotarpį.   4. Pasiekti ir išlaikyti priežiūros rodiklius.

 

 

 

Estrėja Eglė Odinienė

Projektas "ESTRĖJOS EGLĖS ODINIENĖS MĖSOS PERDIRBIMO PRADŽIA"

Projekto vertė be PVM - 64 284,51 Eur

Paramos suma - 44999,00 Eur

     Projekto tikslas: įkurti mėsos perdirbimo verslą, sukurti  naują darbo vietą darbuotojui, gaminti naują produktą, naudojant inovatyvias technologijas, prisidedant prie įvairesnių paslaugų kūrimo, prie labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimosi kaime skatinat paslaugų srities veiklą, sukuriant papildomus pajamų šaltinius, gerinant gyvenimo kokybę sau ir aplinkiniams.

     Projekto uždaviniai: įkurti mėsos perdirbimo verslą ūkyje, sukuriant naują aukštesnės, geresnės kokybės produktą, įsigyti naują, modernią, inovatyvią įrangą, atlikti ūkinio pastato remontą  ir gerbūvio darbus,  įrengti mėsos perdirbimui ir laikymui pritaikytas patalpas, atlikti visas investicijas būtinas verslui pradėti.

 

 

 

UAB "Mittet"

Projektas "Tekstilės gaminių gamybos didinimas Skuodo rajono įmonėje UAB MITTET"

Projekto vertė be PVM - 71 693,66 Eur

Paramos suma - 35 846,83 Eur

Projekto tikslas: Padidinti UAB MITTET gaminamos produkcijos kiekius, padidinant daigstomų audinių asortimentą, daigstant audinius terminiu būdu.

Projekto uždaviniai:1.Įsigyti ir sumontuoti technologinį įrenginį. 2.Sukurti 1 darbo vietą ir  įdarbinti 1 darbuotoją tekstilės gaminių gamybos mašinų operatorius 3. Praplėsti eksporto ir pardavimų Lietuvoje rinkas.

 

 

 

Ūkininkas Zigmantas Odinas

Projektas "Z. ODINO INVESTICIJOS Į PAUKŠTIENOS GAMYBĄ"

Projekto vertė be PVM - 77074,60 Eur

Paramos suma - 45000,00 Eur

Projekto tikslas – atsižvelgiant į galimybes ir rinką, išvystyti paukštienos perdirbimo veiklą – įkurti efektyvią ir kryptingą paukštienos perdirbimo veiklą, didinti veiklos konkurencingumą kaimo vietovėje, investuojant į materialinės bazės susikūrimą, kas sudarys sąlygas gaminti ir teikti kokybišką produktą ne tiks Skuodo rajono gyventojams, bet ir kituose rajonuose gyvenantiems žmonėms, įstaigoms.

Projekto uždaviniai: įkurti paukštienos perdirbimo verslą ūkyje, taip sukuriant naują aukštesnės, geresnės kokybės produktą; įsigyti naują, modernią, inovatyvią įrangą, kuri būtina verslui pradėti: krovininis automobilis, ūkinio pastato kapitalinis remontas, įrengiant paukščių skerdyklą (paukštienos ruošimo cecho įrengimas, technologinės įrangos įrengimas), nuotekų sistemos įrengimas; vykdyti numatytą veiklą visą kontrolės laikotarpį; pasiekti ir išlaikyti priežiūros rodiklius.

 

 Skuodo rajono Daukšių bendruomenė

Projektas "Renginių ciklas "Kaimo bendruomenių pavyzdys skatina jaunimo aktyvumą"

Projekto vertė su PVM - 5320,00 Eur

Paramos suma - 5054,00 Eur

Projekto tikslas – suorganizuoti renginių ciklą „Kaimo bendruomenių pavyzdys skatina jaunimo aktyvumą“, aktyvinant bei įtraukiant jaunimą ir jaunus žmones į veiklas, bendruomenių socialinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą, skatinant tapti bendruomenės dalimi, mažinant emigraciją bei taip išsaugant bendruomenių tradicijas ir jų išskirtinumą.
Projekto uždaviniai.
1. Suorganizuoti „Baltos staltiesės šventė“ Užluobės k. bendruomenėje;

2. Surengti vasaros šventę „Ant vasaros sparnų“ Daukšiuose;

3.Suorganizuoti vasaros sporto šventę D. Rūšupių kaime;

4.Surengti „Kraštiečių šventė“ Puodkaliuose;

5. Suorganizuoti „Cepelinų šventė“ Narvydžiuose;

6.Surengti „Moliūgų šventė“ Luknėse.

 

 

Šauklių kaimo bendruomenė

Projektas "Maitinimo paslaugų teikimas Šauklių kaimo bendruomenėje"

Projekto vertė be PVM - 46 082,54 Eur

Paramos suma - 43 778,42 Eur

Projekto tikslas: Pradėti vystyti verslumą Šauklių kaimo bendruomenėje, teikiant suplanuotas paslaugas

Bendruomenė įsigys profesionalę virtuvės įrangą  ir pradės vystyti maitinimo paslaugų bendruomeninį verslumą, sukurs ir išlaikys 1 darbo vietą kaime. Maitinimas bus teikiamas bendruomenės patalpose su galimybe užsisakyti maistą išsinešimui. Vėliau planuojama teikti išvažiuojamojo maitinimo paslaugas

Projekto uždaviniai : a) įsigyti būtiną virtuvės įrangą ir buitinę techniką, suplanuotoms paslaugoms teikti; b) įdarbinti darbuotoją ir pradėti teikti verslo plane suplanuotas paslaugas

 

Barstyčių kaimų bendruomenė

Projektas „Per amatus ir tradicijas į bendrystę“

Projekto vertė su PVM - 7 138,32 Eur

Paramos suma - 6781,41 Eur.

Projekto tikslas: išsaugant tradicinių švenčių papročius didinti kaimo žmonių socialinį, kultūrinį ir visuomeninį potencialą
Projekto uždaviniai :
a) suorganizuoti tradicinę vasaros šventę;

 b) surengti žygį pėsčiomis  po Barstyčių apylinkes;

 c) organizuoti  edukacinį užsiėmimą Kalėdinio vainiko gamybai;

d) suorganizuoti meno terapijos edukaciją;

e) surengti projekto aptarimo vakaronę.

       3. Bus suorganizuotos penkios skirtingos veiklos : tradicinė  vasaros  šventė, vykstanti Šv. Antano atlaidų metu, birželio mėn., žygis pėsčiomis po Barstyčių apylinkes, meno terapijos edukacija, Kalėdinio vainiko gamybos edukacija, projekto aptarimo vakaronė.         Projekto veiklos prisidės prie  jaunų žmonių gyvenimo kokybės gerinimo,  bus sudaryta galimybė aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį,  puoselėti tradicijas ir papročius, projekto veiklos prisidės  prie bendruomeniškumo ugdymo, socialinio ir kultūrinio potencialo didinimo. Projekto veiklos orientuotos į jaunus, 14-40 m. bendruomenės gyventojus, projekto veiklose galės  dalyvauti  visi kaimo gyventojai.

        4. Projektas įgyvendinamas su dviem partneriais:  Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė  mokykla padės konsultacijomis  viešųjų pirkimų klausimais ir finansų tvarkymu; Skuodo  rajono Barstyčių vaikų globos namai  nemokamai suteiks  patalpas su visa reikalinga įranga edukacijoms ir praktiniam užsiėmimui. 

 

Ūkininkė Daiva Domarkienė

Projektas "Investicijos į pašarų gamybą"

Projekto vertė be PVM - 64282,42 Eur.

Paramos suma - 44998,00 Eur.

Projekto tikslas - įkurti paruoštų pašarų gyvuliams gamybos verslą, sukurti naują darbo vietą, naudojant inovatyvias technologijas gaminti naują produktą, sukuriant papildomus pajamų šaltinius ūkyje, gerinti gyvenimo kokybę sau ir aplinkiniams.

Projekto uždaviniai: įkurti paruoštų pašarų gyvuliams gamybos verslą ūkyje; įsigyti naują, modernią, inovatyvią įrangą ir atlikti visas investicijas, būtinas verslui pradėti; įsigyti mobilią grūdų džiovyklą, grūdų traiškytuvą; vykdyti numatytą veiklą visą kontrolės laikotarpį; pasiekti ir išlaikyti priežiūros rodiklius.

 

 

Edita Moncevičė

Projektas "Editos Moncevičės ūkio alternatyvios ne žemės ūkio veiklos vykdymas"

Projekto vertė be PVM - 69900,00 Eur.

Paramos suma - 47000,00 Eur.

Projekto tikslas - teikti mini krautuvo su operatoriumi paslaugas.

Projekto uždaviniai: įgyvendinti vietos projektą ir įsigyti mini krautuvą; įdarbinti darbuotojus sukurtose 1 etato naujose darbo vietose.

 

 

MB „Mindaugo skulptūros“

Projektas "MB „Mindaugo skulptūros“ veiklos plėtra"

Projekto vertė be PVM - 47930,75Eur.

Paramos suma - 33242,00 Eur.

Projekto tikslas - plėsti akmens gaminių gamybos verslą, įsigyjant naują, inovatyvią įrangą.

Projekto uždaviniai: a) įsigyti trosines pjovimo stakles; b) sukurti naują darbo vietą

 

 

Egidijus Černeckis

Projektas "Egidijaus Černeckio ūkio alternatyviosios ne žemės ūkio veiklos vykdymas"

Projekto vertė be PVM - 58337,44 Eur.

Paramos suma - 40836,00  Eur.

Projekto tikslas -  teikti technikos nuomos su operatoriumi paslaugas susijusias su specializuotais statybos, kraštovaizdžio tvarkymo, aplinkos valymo ir žemės darbais. Užsakovams bus siūloma statybviečių paruošimo, grunto kasimo, komunikacijų, drenažo, tranšėjų, griovių, polderių, kanalų, tvenkinių kasimo ir kitus vietos infrastruktūros bei žemės kasybos darbus ir jų priežiūrą atlikti efektyviau, sparčiau, lengviau ir su priimtina kaina naudojant technikos nuomos su operatoriumi paslaugas.

Projekto uždaviniai: nupirkti kelių lyginimo greiderį, betono maišyklę, transportavimo puspriekabę (tralą), augmenijos smulkintuvą, šakes su prispaudėju kelmams rauti ir griebtuvą su hidrauline greita jungtimi bei grąžto reduktorių su 150 mm ir 300 mm grąžtais su dantukais; įdarbinti darbuotojus sukurtose 1 etatą naują darbo vietą aplinkiniams gyventojams ir išlaikyti esamas darbo vietas.

 

 

 

Petras Kaniava

Projektas "PETRO KANIAVOS VERSLO PLĖTRA"

Projekto vertė be PVM - 64 667,09 Eur

Paramos suma - 45 267,00 Eur


Tikslas: įkuri pamatų klojimo (polių gręžimo) verslą, kaimo vietovėje, prisidedant prie verslumo ir užimtumo kaime skatinimo, paslaugų kūrimo, skurdo rizikos kaimo vietovėse mažinimo.

Projekto uždaviniai: 1.Įsigyti naują, modernią, inovatyvią įrangą, kuri būtina verslui pradėti: ekskavatorių, puspriekabę, betono maišyklę, krovininį automobilį. 2.Vykdyti numatytą veiklą visą kontrolės laikotarpį. 3. Pasiekti ir išlaikyti priežiūros rodiklius.

 

 

Mosėdžio moterų asociacija "Ognelė"

Projektas "Su tradicijomis iš praeities - šiandien ir rytoj"

Projekto vertė su PVM - 10169,60 Eur

Paramos suma - 9661,12

Projekto tikslas - išsaugoti Skuodo rajono gyventojų kultūros savitumą ir tradicijas, organizuojant tam skirtas veiklas.

Projekto uždaviniai: suoganizuoti forumą - diskusiją, skirtą išsaugoti kultūros savitumui;

                              suorganizuoti edukacinį renginį, skirtą išsaugoti kultūros savitumą ir vietos tradicijas;

                              suorganizuoti tris tradicinius renginius, skirtus išsaugoti kultūros savitumą ir vietos tradicijas.

 

 

 

 

 ASOCIACIJA „SVAJONĖS PASAGA“

Projektas "Laimingas raitas"

Projekto vertė su PVM - 13377,81 Eur

Paramos suma - 12708,92 Eur.

Projekto tikslas: sudaryti galimybę Skuodo raj. vaikams ir jaunimui tobulinti jojimo įgūdžius, kaupti patirtį, bendraujant su žemaitukų veislės žirgais. Organizuoti mobilias dienos užimtumo stovyklas, treniruotes, organizuoti raituosius žygius po apylinkes ir jų metu pažinti savo gimtąjį kraštą, tradicijas, dainas ir šokius, kulinarinį paveldą. Propaguoti ir puoselėti tautinį paveldą.

Projekto uždaviniai.

a)      surinkti tikslinę vaikų ir jaunimo grupę;

b)      atsakingai ir kruopščiai parengti projekte numatytų mobilių dienos užimtumo stovyklų planą;

c)      tobulinti projekte dalyvaujančiųjų jojimo įgūdžius;

d)     žygių metu ugdyti savimonę, dėmesį komandos nariams ir esamai aplinkai, toleranciją, žingeidumą, lankant įsimintinas vietas.

Buvo surengta 30 dienos (8 val.) dienos stovyklų, jaunimas buvo skatinamas aktyviai liesti laisvalaikį, buvo supažindinamas su savo krašto tradicijomis, dainomis, šokiais, kultūriniu paveldu.

 

 

 

 

 

VšĮ Ylakių globos namai

Projektas „Aktyvus senjoras-laiminga senatvė Ylakių globos namuose“

Projekto vertė su PVM - 6391,87 Eur

Paramos suma - 5113,00 Eur

Projekto tikslas: per kūrybinę, sensorinę veiklą skatinti senjorų užimtumą ir saviraišką. Didinti motyvaciją aktyviai, naudingai ir turiningai praleisti laiką, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, mažinti socialinę atskirtį, gerinti gyvenimo kokybę su supančiu pasauliu, bei atrasti save naujoje veikloje.
Projekto uždaviniai :
a) globos namų gyventojams suteikti galimybę užsiimti sensorine, menine ir kūrybine veikla;

            b) projekto įgyvendinimo metu, nuosavomis lėšomis planuojama suremontuoti patalpą, sudarant sąlygas sensorinei, meninei veiklai plėtoti;

            c) įsigyti baldus (stalą, kėdes, spintą);

 d) išvyka į edukacinius keramikos mokymus;

 e) įsigyti  įrangos ir priemonių meninei, sensorinei veiklai plėtoti;

 f)  projekto atidarymo renginys, paroda Ylakių bibliotekoje, baigiamasis renginys, projekto      užbaigimui.

 

    

 

 

MB „Mindaugo skulptrūros“

Projektas "Akmens gaminių gamybos verslo pradžia"

Projekto vertė be PVM - 29819,01 Eur

Paramos suma - 20873,00 Eur.

Projekto tikslas:pradėti akmens gaminių gamybos verslą, įsigyjant tam būtiną įrangą.

Projekto uždaviniai.

a)      Įsigyti trosines akmens pjovimo stakles su papildoma įranga;

b)      Įsigyti akmens traiškymo įrangą;

c)      Sukurti naujas darbo vietas.

 

 

 

 

 

Vitalijus Pervovas

Projektas "STATYBINĖS MEDIENOS PJOVIMAS IR KITŲ GAMINIŲ IŠ MEDIENOS ATLIEKŲ GAMYBA ŽEMAITIJOJE"

Bendra projekto vertė be PVM - 55376,39 Eur.

Paramos suma - 32303,00 Eur.

Projekto tikslas - Įkurti medienos pjovimo įmonę ir išvystyti atliekų nepaliekantį gamybos procesą.

Projekto uždaviniai:

1.      Nupirkti ir sumontuoti verslo vykdymui reikalingą įrangą ir ją parengti darbui

2.      Surasti ir sudaryti sutartis su žaliavų tiekėjais

3.      Įdarbinti darbuotojus

4.      Sudaryti sutartis su potencialiais prekių ir paslaugų pirkėjais.

 

      

Algimantas Šadeikis

Projektas "Paslaugų žemės ūkiui plėtra"

Bendra projekto vertė be PVM  - 110 000,00 Eur

Paramos suma - 49132,00 Eur.

Projekto tikslas - plėsti inovatyvų Skuodo rajone paslaugų žemės ūkiui verslą.

Projekto uždaviniai: įsigyti numatytą techniką;

                             sukurti naują darbo vietą;

                             laiku ir tinkami įgyvendinti verslo planą.

 

 

 

ASOCIACIJA „KRAKIŲ ŽIBURIAI“

Projektas „Turiningas bendruomenės šeimų laisvalaikis“

Bendra vietos projekto vertė, Eur (su PVM) - 6986,32 Eur.

Paramos suma - 6637,00Eur.

Projekto tikslas - Skatinti turiningą ir sveiką bendruomenės šeimų gyvenimą bei puoselėti kaimo tradicines šventes.

 

Asociacija „Krakių žiburiai“ yra aktyvi ir veikli bendruomenė. Šios bendruomenės teritorijoje nėra jokios įstaigos (kultūros centro, bibliotekos, seniūnijos, mokyklos ir pan.), todėl bendruomenė pati rūpinasi savo gyventojų užimtumu, pramogomis bei veiklomis.

Pastaruoju metu bendruomenėje labai aktuali tema yra vaikų užimtumas.  Tai labiausiai pastebima vasarą, kai vaikai nelanko mokyklos, kai uždaryti darželiai.  Vaikai neturėdami jokio užsiėmimo visą laisvalaikį leidžia  sėdėdami prie kompiuterių ar mobiliųjų telefonų. Bendruomenei ne vis vien, kaip gyvena jų vaikai, kuo užsiima laisvalaikiu, todėl nusprendė pasirūpinti vaikų užimtumu, patys rodydami pavyzdį, sveiko gyvenimo  propagavimu bei tradicijų puoselėjimu.

Todėl šio projekto metu numatyta: lengvosios atletikos treniruotės vaikams (3 mėn. 1 k/sav.), vaikų rankdarbių būreliai (2 mėn. 1 k. sav.), sportiniai užsiėmimai mamoms (3 mėn. 1 k./sav.), stalo teniso treniruotės tėveliams (bendruomenė yra įsigijusi stalo tenisą, tačiau žaisti laikantis taisyklių, niekas nemoka), baseino ir pirčių Skuodo higienos ir sveikatingumo centre lankymas visai šeimai (10 užsiėm. 1 k. /sav.).

Krakių bendruomenė yra labai aktyvi, todėl vis sugalvoja, kažką naujo, įdomaus,  stengiasi viską perteikti vaikams. Bendruomenės nariai aktyviai įsijungia į kitose bendruomenėse organizuojamose šventes, renginius, ieško būdų, kaip save realizuoti, pristatyti. Norėdami tinkamai atstovauti savo bendruomenę tradicinių švenčių metu, bendruomenė nori išmokti pasigaminti kokybiškas Užgavėnių kaukes. Todėl numatyti edukaciniai mokymai – Užgavėnių kaukių gaminimas ir papročių bei tradicijų išsaugojimas. Turint tinkamas kaukes ir pasiruošus programėlę, bus galima dalyvauti Užgavėnių šventėje, o gal būt tapti ir jų organizatoriais.

Kadangi bendruomenė domisi savo krašto tradicijomis ir papročiais, siekia jas išsaugoti ir puoselėti, tai šio kaimo moterys nori prisiminti, išmokti gaminti tradicinius lietuviškus (žemaitiškus) patiekalus. Todėl nori dalyvauti edukaciniuose žemaičių patiekalų gaminimo mokymuose.

Asociacija „Krakių žiburiai“ ištikima tradicijoms. Kasmet ši bendruomenė organizuoja vasaros šventę.  Jų bendruomenės jau  tradicine tapusi „Vyšnių šventė“ . Bendruomenė siekdama pasidalinti savo projekto rezultatais vasaros šventės metu surengs sporto varžybas, kurių metu bus įvairių rungčių įvairaus amžiaus grupėms, šeimų turnyrų ir pan. Bus įtraukiami ir partneriai. Tam, kad būtų įdomu ir neįprasta, pritrauktų daugiau dalyvių, planuojama išsinuomoti ir įrengti pripučiamų kliūčių ruožą, skirtą įvairaus amžiaus dalyviui.

Kaimo bendruomenės aktyvistai kasmet rūpinasi šventės organizavimu, vedimu, programa,  nes neturi pajamų renginio organizatoriams ir vedėjams.  Bendruomenė nebeturi idėjų, kas būtų įdomu, patrauklu šventės metu, todėl šio projekto metu nusprendė samdyti profesionalus su visa įranga ir komanda, kad padarytų jų šventę patrauklesnę, profesionalesnę.

1.      Projekto paraiškos ir dokumentų rengimas, 2018 m kovo mėn.

2.      Savanorių komandos subūrimas, 2018 m. kovo mėn.

3.      Stalo teniso treniruotės 2018 m. spalio-lapkričio mėn.

4.      Edukacinis užsiėmimas tradicinių lietuviškų patiekalų gaminimas 2018 m. lapkričio mėn.

5.      Baseino lankymas 2018 m. lapkričio-2019 m. sausio mėn.

6.      Sporto užsiėmimai moterims 2019 m. sausio-kovo mėn.

7.      Užgavėnių kaukių ir programos ruošimas, 2019 m. sausio mėn.

8.      Vaikų rankdarbių būrelio organizavimas, 2019 m. vasario-balandžio mėn.

9.      Vaikų sporto treniruočių organizavimas 2019 m. birželio – rugpjūčio mėn.

10.  Organizuoti vasaros Vyšnių šventę 2019 m. liepos mėn.

 

 

 

 

ASOCIACIJA „KRAKIŲ ŽIBURIAI“

Projektas „Viešosios erdvės prie „Krakių žiburiai“ bendruomenės namų sutvarkymas“

Bendra vietos projekto vertė su PVM – 20 313,25 Eur

Paramos suma – 16251,00 Eur

Projekto partneriai – Skuodo rajono savivaldybės administracija, Skuodo rajono Rukų kaimo bendruomenė, Skuodo rajono Daukšių bendruomenė, Skuodo rajono Šauklių bendruomenė.

Projekto tikslas- sukurti patrauklias sąlygas kaimo gyventojų aktyviam ir turiningam poilsiui.

Projekto metu planuojama sutvarkyti viešąją erdvę prie bendruomenės namų, kad ji būtų tinkama  turiningam bendruomenės narių poilsiui: atnaujinama tinklinio aikštelė, įrengiami keli apšvietimo prožektoriai – prie sporto aikštelių, pavėsinės – estrados (kaimo žmonės dienomis užimti, todėl dažniausiai renkasi vakarais), takeliai (teritorija gana šlapia, gruntas molingas, todėl po lietaus ilgokai būna šlapia, molis limpa prie kojų, tai sukelia daug nepatogumų), suolai prie pavėsinės – estrados, sporto aikštelių, lauko treniruokliai, vaikų žaidimo įrenginiai, stacionari lauko grilinė, išraunama gyvatvorė, nupjaunami pavojų keliantys medžiai. Projekto idėją pasiūlė bendruomenės nariai visuotinio susirinkimo metu. Vėliau idėja buvo pateikta svarstymui Facebook paskyroje.  Sutvarkyta viešoji erdvė prisidės prie sveiko gyvenimo būdo propagavimo.

Projekto uždaviniai:

1.      Parengti viešosios erdvės sutvarkymo koncepciją ir sąmatą;

2.      Suburti savanorių komandą projekto įgyvendinimui;

3.      Organizuoti viešosios erdvės prie bendruomenės namų tvarkymo darbus;

4.      Sutvarkyti viešąją erdvę;

5.      Parengti projekto įgyvendinimo ataskaitas.

 

 

 

 

ASOCIACIJA "AUKIME"

Projektas "MOSĖDŽIO SENIŪNIJOS JAUNIMO IR JAUNŲ ŠEIMŲ AKTYVINIMO SKATINIMAS"

Bendra vietos projekto vertė su PVM - 12436,59 Eur.

Paramos suma - 11814,76 Eur.

Projekto partneris - Mosėdžio gimnazija.

Projekto tikslas – aktyvinti Mosėdžio seniūnijos jaunimą ir jaunas šeimas, įtraukiant į bendruomenės socialinį ir kultūrinį gyvenimą.

Projekto uždaviniai:

1.      Suorganizuoti futbolo ir krepšinio varžybas;

2.      Surengti šeimų savaitgalius;

3.      Organizuoti treniruotes su irklentėmis;

4.      Suorganizuoti išvyką į pramogų parką;

5.      Surengti vasaros sporto šventę.

Laukiami rezultatai – visi kaimo gyventojai iki 29 metų turės galimybę dalyvauti veiklose. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įvairių veiklų, kad jaunimas galėtų pasirinkti ir dalyvauti tose veiklose, kuri jam įdomi, naudinga, patraukli ar atitinka jo poreikius. Projekto veiklos prisidės prie kaimo jaunimo aktyvinimo skatinimo, sveikos gyvensenos propagavimo. Jaunos šeimos turės galimybę daugiau laiko pabūti kartu, kartu turiningai leisti laisvalaikį. Kaimo jaunimas jausis reikalingas, įvertintas, taps aktyvesni ir sieks ieškoti naujų ir visiems priimtinų veiklų, drąsiau reikš savo nuomonę, imsis iniciatyvų. Bendruomenės narių veiklumas, gyventojų tarpusavio bendravimas, sveikos gyvensenos propagavimas, bendros veiklos padės spręsti vaikų ir jaunimo užimtumo, žalingų įpročių ir šeimų stiprinimo, poilsio organizavimo bei kitas socialines ir kultūrines problemas kaime.

 

 

 

 

ASOCIACIJA „ŠUOLIS TOLYN“

Projektas "Jaunimo ir jaunų žmonių aktyvaus laisvalaikio skatinimas Skuodo rajone"

Bendra vietos projekto vertė su PVM - 10348,30 Eur

Paramos suma - 8278,64 Eur

Projekto tikslas - skatinti turiningą ir sveiką jaunimo bei jaunų šeimų gyvenimą, mažinti emigraciją iš kaimo, didinti socialinį , kultūrinį ir visuomeninį gyventojų potencialą Skuodo rajono savivaldybėje.

Projekto uždaviniai:

1.      Organizuoti praktikavimąsi su Kangoo Jumps batais;

2.      Organizuoti vaikams nuo 5-16 metų aktyvų laisvalaikį ant pripučiamų batutų;

3.      Dalyvauti Skuodo rajono kaimų organizuojamose šventėse;

4.      Planuojama organizuoti Ylakių, Mosėdžio miestelių, darželio arba mokyklos vaikams sporto šventę.

 

 

 

 

ASOCIACIJA „SVAJONĖS PASAGA“

Projektas "žirgas ir aš"

Bendra vietos projekto vertė su PVM - 13377,81 Eur

Paramos suma - 12708,92 Eur

Projekto tikslas - Sudaryti galimybę Skuodo rajono vaikams, jaunimui bendrauti su žemaitukų veislės žirgais, išmokti jais rūpintis, patirti jodinėjimo džiaugsmą. Žirgų pagalba augti, bręsti sveikiems fiziškai ir psichologiškai.

 Projekto uždaviniai:

1.Surinkti tikslinę vaikų ir jaunimo grupę. 2.Vesti treniruotes.

3.Formuoti jojimo bei žirgo perpratimo įgūdžius.

4.Ugdyti asmeninę kantrybę, ištvermę, ryžtą.

5.Suteikti žirgo priežiūros žinių ir ugdyti priežiūros įpročius.

6.Supažindinti su žirgo sveikatos pradžiamoksliu.

Projekto veikla:

1. Renkant tikslinę grupę, būtų pakviesti visi norintys. Visiems būtų suteikta galimybė susipažinti su žirgais ir, sėdus į balną, paprasta žingine pajoti. Tie, kurie parodys iniciatyvą, ryžtą lankyti treniruotes, įgyti žinių bei patirties – taps projekto dalyviais.

2. Užsiėmimai planuojami tris kartus per savaitę po tris valandas. Darbas būtų vykdomas projekto dalyvius paskirstant grupėmis, kad stebėtų vieni kitus ir mokytųsi iš pasiekimų arba klaidų.

3. Užsiėmimų dalys:

a) pradžia - bendravimas su žirgu, žirgo elgsenos perpratimas, balnojimo įgūdžių formavimas ir kaupimas;

b) jodinėjimo treniruotė - žirgo valdymas, specialios komandos, žirgo reakcijos į komandas suvokimas, raitėlio laikysenos įgūdžių formavimas;

c) po treniruotės – nubalnojimas, pagirdymas, pašėrimas, žinių suteikimas apie žirgo sveikatą.

4. Jauniesiems raitėliams įgijus jodinėjimo pagrindų, planuojami raitieji žygiai. Jų metu būtų siekiama ugdyti kantrybę, ištvermę, fizinį pajėgumą, budrumą, pagalbą vieni kitiems. Žygius pirmiausia norima organizuojami į kaimus, kuriuose gyventų ir projekto dalyviai.

5. Žygių maršrutai driegtųsi aplankant istorinius, gamtovaizdžio paminklus, susipažįstant su jų kilme, istorija, susitinkant su vietos kraštotyrininkais.

6.Projekto metu planuojami 5 didesni renginiai. Jie vyks:

a) Didžiuosiuose ir Mažuosiuose Rušupiuose; b) Apuolėje ir Kaukuolikuose;

c) Lenkimuose;

d) Narvydžiuose;

e) Ylakiuose.

Šiuose kaimuose ir gyvenvietėse jaunieji raitėliai dalyvaus vietos švenčių, festivalių, atlaidų programose.

 

 

 

 

KRISTINA ŽYGIENĖ

Projektas "Kepyklėlės įsteigimas ir susijusių paslaugų teikimas"

Bendra vietos projekto vertė be PVM - 58619,59 Eur

Paramos suma - 41003,00 Eur

Projekto tikslas - įsteigti privačią kepyklėlę ir išvystyti su šia veikla susijusias pasaugas.

Projekto uždaviniai:

1. Ūkio būdu pastatyti ir įrengti pastatą, kuriame bus įrengta kepyklėlė;

2. Nupirkti ir sumontuoti kepyklėlei reikalingą įrangą;

3. Nupirkti gamybai reikalingą inventorių ir medžiagas.

         

 

 

ŠATRAMINIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ

Projektas "Sporto aikštyno įrengimas Šatraminių kaime"

Bendra vietos projekto vertė su PVM - 34 797,76 Eur

Paramos suma - 27 838,21 Eur

Projekto tikslas – sutvarkyti ir atnaujinti Šatraminių bendruomenėje esančią viešąją erdvę, įrenginat pusinę krepšinio aikštelę, tinklinio aikštelę pritaikant ją krašto gyventojų patogiam, tikslingam, aktyvaus laisvalaikio praleidimui bei palankios socialinės aplinkos kūrimui. Taip pat projekto metu bus įrengiami keli suoliukai ir šiukšlių dėžės.

Projekto uždaviniai:

1.      Parengti paraišką ir su ja susijusią dokumentacija;

2.      Įgyvendinti projektą  partnerystėje su projekto partneriais;

3.      Viešųjų pirkimų būdu išrinkus rangovą, atlikti pusinės krepšinio aikštelės, tinklinio aikštelės, suoliukų ir šiukšlių dėžių įrengimo darbus;

4.      Pildyti mokėjimo prašymus ir ataskaitas;

5.      Viešinti projektą.

Laukiami rezultatai – įrengta pusinė krepšinio aikštelė su plastikine danga, tinklinio aikštelė, pastatyti 3 lauko suoliukai ir šiukšliadėžė. Sutvarkyta Šatraminių kaimo viešoji erdvė, pagerinta gyvenimo kokybė Šatraminių kaime, sukurta sporto ir laisvalaikio zona, kuri padės puoselėti Šatraminių ir aplinkinių kaimo vietovių gyventojų aktyvų sportinį ir kultūrinį gyvenimą bei kurs palankią socialinę aplinką.

Bus suorganizuota įgyvendinto projekto rezultatų pristatymo šventė vietos gyventojams ir aplinkinių bendruomenių bei kaimų gyventojams.

Projektas įgyvendinamas žemės sklype unikalus Nr. 4400-2685-5407, esančiame Šatraminių kaime, Skuodo rajone, valdomame panaudos būdu. Žemės sklypo panaudos davėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo skyrius.

Projekto partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija, Šauklių kaimo bendruomenė, Mosėdžio miestelio bendruomenė.

 

 

 

 

Nausėdų kaimo bendruomenė

Projektas "Viešosios erdvės sutvarkymas Nausėduose"

Bendra vietos projekto vertė su PVM - 34 376,74 Eur

Paramos suma - 27 501,39 Eur

Projekto tikslas – gerinti Nausėdų kaimo bendruomenės ir aplinkinių kaimų gyventojų gyvenimo kokybę, įrengiant sporto aikštyną, kuriame visų amžiaus grupių asmenys aktyviai leis laiką žaisdami krepšinį, vykdys renginius, varžybas ir kitas veiklas.

Projekto uždaviniai:

1.      Parengti paraišką ir su ja susijusią dokumentacija;

2.      Įgyvendinti projektą  partnerystėje su projekto partneriais;

3.      Projekto metu gerinti Nausėdų kaimo bendruomenės ir aplinkinių kaimų gyventojų užimtumą ir gyvenimo kokybę;

4.      Įrengti pusinę krepšinio aikštelę, suoliukus ir šiukšliadėžes;

5.      Įrengti vaikų žaidimo zoną;

6.      Pildyti mokėjimo prašymus ir ataskaitas;

7.      Viešinti projektą.

Laukiami rezultatai –sutvarkyta viešoji erdvė (investuojama į žemės sklypą Nr.4400-2994-6085 2014-07-16 Panaudos sutartis Nr. 15SUN-(14.15.56) sudaryta su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo skyriumi, 2018-04-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 15SUN-19-(14.15.59) : įrengta moderni pusinė krepšinio aikštelė su kokybiška plastikine danga, pastatyti du suoliukai, dvi šiukšliadėžės, įrengta vaikų žaidimo zona su suktuku (karusele) ir spyruokliniu šokliuku,  įrengta 65m2 vejos. Investuojama į valstybinę žemę Įrengta sporto aikštelė ir vaikų žaidimo zona  taps  gyventojų traukos centru bendravimui, aktyvaus laisvalaikio leidimui. Sutvarkytoje erdvėje galės vykti įvairūs bendruomenės organizuojami renginiai bei mugės.

Bus suorganizuota projekto pristatymo šventė su koncertu ir sporto varžybomis. Sukurta funkcionali ir reprezentatyvi viešoji erdvė skatins jaunimą ir visus kaimo gyventojus įsitraukti į aktyvesnę sportinę ir kultūrinę veiklas. Tai bus  puiki  vieta kitoms bendruomenės narių iniciatyvoms įgyvendinti. Sutvarkyta viešoji erdvė kurs palankią aplinką socialinei ir ekonominei veiklai vystytis, skatins užsiimti sveikesniu aktyviu laisvalaikiu, įtrauks į naujas veiklas Nausėdų ir aplinkinių kaimų gyventojus, sudarys sąlygas laiką leisti kartu su šeima.

Projekto partneris – Skuodo rajono savivaldybės administracija ir Vižančių kaimo bendruomenė.

 

 

Skuodo rajono Užluobės kaimo bendruomenė

Projektas „Viešosios erdvės sutvarkymas Užluobės kaime“

Bendra vietos projekto vertė (su PVM) 45 437,99 Eur

Paramos suma 36 350,00 Eur

Projekto tikslas Sutvarkyti ir atnaujinti Mažųjų Rūšupių kaime, šalia bendruomenės namų esančią viešąją erdvę ir pritaikyti ją krašto gyventojų patogiam, saugiam, tikslingam veiklų vykdymui bei palankios socialinės aplinkos kūrimui.

Projekto veikla:

 Projekto metu numatomi šie darbai: senų laipų į bendruomenės namus atnaujinimas, sutvarkomas virš laiptų esantis stogelis, įrengiami metaliniai turėklai bei apšvietimas, atnaujinami esami prastos būklės takai betoninių trinkelių danga bei sumontuoti mediniai lauko suoleliai, įrengta nedidelė sporto zoną su stacionariais lauko treniruokliais bei tinklinio aikštele. Atlikus visus planuojamus darbus viešoji erdvė būtų pritaikyta bendruomenės narių poreikiams tenkinti-sporto zonoje jaunimas ir vaikai aktyviai leis laisvalaikį,  bus sudaryta galimybė propaguoti  sveiką gyvenimo būdą, organizuoti sporto renginius, šventes ir varžybas. Projekto partneriai įsipareigojo – Skuodo rajono kultūros ir  sporto centras organizuos sporto varžybas tarp kaimų, skirs trenerį, kuris praves mokymus, kaip taisyklingai naudotis treniruokliais ir žaisti tinklinį, Skuodo meno mokykla surengs koncertą, Skuodo atviras jaunimo centras surengs sporto šventę jaunimui ir mažiesiems kaimo gyventojams

       Viešosios erdvės sutvarkymas : takų įrengimas: senos dangos išardymas (3,55 m2), takų įrengimas (3,55m2), laiptų (1 vnt.) įrengimo darbai, lauko stacionarių treniruoklių (3vnt) įsigijimas, sumontavimas ir įbetonavimas, medinių suoliukų(4 vnt) įsigijimas, sumontavimas ir įbetonavimas, tinklinio aikštelės įrengimas, tinklo pakabinimas ir tinklinio kamuolys (1 vnt), apšvietimo įrengimas (2 vnt).

Sutvarkytoje viešojoje erdvėje bus vykdoma laisvalaikio užimtumo, sporto renginių ir įvairių švenčių organizavimo veikla

 Paraiškoje   įnašas natūra (nemokamas savanoriškas darbas) atitinka patvirtintame FSA ir VP administravimo taisyklėse nurodytiems nuosavo indėlio išlaidų tinkamumo reikalavimams. Bus dirbama 280 valandų, vieno savanorio 1 val. darbo vertė 5,06 Eur , bus  padaryta darbų  už 1420,86 Eur. Savanoriško darbo metu bus atlikti šie darbai: Statybinių atliekų krovimas, išvežimas (2t), senos žolės pjovimas, grėbimas, šiukšlių rinkimas ir utilizavimas (0,20 ha), žemės lyginimas rankiniu būdu, žemės grėbimas, naujos žolės ir augalų bei medžių sodinimas(0,20 ha).Kaina už lygiavertės apimties darbą pagrįsta komerciniais pasiūlymais -1420,86 Eur.

Projektas įgyvendinamas  Mokyklos g.2, Mažųjų Rūšupių k., Skuodo sen. Skuodo r. savivaldybė

 

Projekto uždaviniai:

1.Parengti paraišką  ir su ja susijusius dokumentaciją;

2.Įtraukti bendruomenės narius į projekto rengimą ir įgyvendinimą;

3.Įgyvendinti projektą partnerystėje su kitais subjektais, dalyvaujančiais projekto rengime ir besinaudojančiais projekto rezultatais;

4.Viešųjų pirkimų būdu išrinkus rangovą, atlikti viešųjų erdvių sutvarkymo darbus;

5.Organizuoti savanoriškus darbus ir juos įgyvendinti;

6.Pildyti mokėjimo prašymus, ataskaitas;

7.Viešinti projektą

    

 

 

 

ŠAUKLIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ

Projektas „Laisvalaikio zonos įrengimas Šaukliuose“

Bendra vietos projekto vertė su PVM – 11 263,75 Eur

Paramos suma – 9 011,00 Eur

Projekto partneriai – Skuodo rajono savivaldybės administracija, Mosėdžio miestelio bendruomenė, asociacija „Krakių žiburiai“.

Projekto tikslas – Aktyvinti kaimo jaunimą, kuriant jiems patrauklią, naujovišką erdvę poilsio ir sporto veikloms, renginiams bei laisvalaikiui praleisti.

Projekto uždaviniai:

1.      Įrengti laisvalaikio erdvę Šauklių kaime;

2.      Užtikrinti veiklų įvairovę bendruomenės nariams ir aplinkinių kaimų bei seniūnijų gyventojams;

3.      Skatinti kaimo gyventojų fizinį aktyvumą ir aktyvų laisvalaikį.

 

     

 

 

Algimantas Šadeikis

Projektas „Paslaugų žemės ūkiui kūrimas“

Projekto tikslas – sukurti  inovatyvų Skuodo rajone paslaugų žemės ūkiui verslą, kuris prisidėtų prie gyvenimo kokybės gerinimo kaimo vietovėje.

Projekto uždaviniai:

1.      Įsigyti projekte numatytą techniką;

2.      Sukurti naują darbo vietą;

3.      Tinkamai įgyvendinti verslo planą ir pasiekti nusimatytus rodiklius.

Projekto veikla: Įsigijus inovatyvų teleskopinį krautuvą bus teikiamos paslaugos žemės ūkiui – pašarų pakrovimo, sukrovimo, grūdų, mėšlo krovimo darbai. Kadangi toks krautuvas yra manevringas, su juo galima dirbti labai mažose erdvėse, reikalui esant galima ir kitus padargus. Teikiamos paslaugos ruošiant medieną, atliekant kelių priežiūros darbus. Sukurtas 1 pilnas etatas, 1 darbo vieta.

Bendra projekto vertė be PVM 85000,00 Eur

Paramos suma 49132,00 Eur.

 

 

 

 

 

 

Mosėdžio moterų asociacija „Ognelės“

Projektas „ŽIEDAI VACLOVUI INTUI – ŽIEDAI MOSĖDŽIUI“

Akmenų muziejaus įkūrėjas Vaclovas Intas visą gyvenimą atidavė Mosėdžio akmenų muziejaus kūrimui, gyvenamosios aplinkos puoselėjimui, gražinimui. Stengėsi kuo įvairesnėmis atvežtinėmis gėlėmis ir augalais apsodinti viešąsias  miestelio erdves. Gyvenamosios aplinkos gražinimas V. Into dėka tapo neatsiejama daugumos Mosėdžio gyventojų gyvenimo dalimi. Mosėdžio moterų asociacija „Ognelė“ ėmėsi iniciatyvos išsaugoti ir propaguoti V. Into idėjas ir palikimą kiekvienais metais organizuodama renginį „Žiedai Vaclovui Intui – žiedai Mosėdžiui“, renginio tikslas - mosėdiškiams ir Mosėdžio svečiams priminti apie meilę gamtai, kaip svarbu ir smagu tvarkyti ir puošti gyvenamąją aplinką.

Bendra vietos projekto vertė, Eur (su PVM) 3720,34

Paramos suma, Eur 2976,27

Projekto tikslas - Puoselėti ir propaguoti Vaclovo Into sukurtus aplinkos tvarkymo ir meilės gamtai tradicijas.

Projekto uždaviniai:

1. Atsižvelgiant į V. Into palikimą ir ankstesnių renginių sukurtas tradicijas, parengti renginio scenarijų;

2. Puoselėjant V. Into sukurtas aplinkos tvarkymo tradicijas, surengti aplinkos tvarkymo talką jo sodyboje;

3. Suteikti projekto dalyviams žinių apie augalų komponavimą ir derinimą, populiarinti senovines lietuvių gėles;

4. Pristatyti visuomenei ankstesniu renginius (video medžiaga);

5. Surengti renginį „Žiedai Vaclovui Intui – žiedai Mosėdžiui“;

6. Parengti renginio e. metraštį ir išplatinti jį viešojoje erdvėje.

Projekto veikla:

Supažindinti projekto partnerius su istoriniu V. Into palikimu ir pareiškėjo veikla puoselėjant šį palikimą (2017 m. III ketvirtis),

Parengti renginio scenarijų (2017 m. III ketvirtis),

Suorganizuoti edukacinius puokščių komponavimo užsiėmimus (2017 m. III ketvirtis, 2018 m. II ketvirtis),

Paviešinti renginį (2018 m. II ketvirtis),

Surengti V. Into sodybos, kurioje vyks renginys, tvarkymo talką (2018 m. III ketvirtis)

Surengti renginį „Žiedai Vaclovui Intui – žiedai Mosėdžiui“  (2018 m. gegužė)

Organizuoti renginio aptarimą su partneriais ir parengti renginio e. metraštį (2018 m. birželis).

Šauklių bendruomenė - vietos floristikos seminarams parengimas, sutvarkymas po užsiėmimų, renginio dalyvių vaišinimas arbata, renginio viešinimas, V. Into sodybos tvarkymas prieš renginį, puokščių parodai darymas.

Šatraminių bendruomenė - vietos floristikos seminarams parengimas, sutvarkymas po užsiėmimų, koncertinio numerio renginiui parengimas, V. Into sodybos tvarkymas prieš renginį, puokščių parodai darymas, renginio viešinimas.

Daukšių bendruomenė - e. medžiagos apie ankstesnius renginius demonstravimo organizavimas, renginio koncertinės dalies organizavimas, V. Into sodybos tvarkymo darbai prieš renginį, puokščių parodai darymas, renginio fotografavimas, filmavimas.

Rukų bendruomenė - vietos floristikos seminarams parengimas, sutvarkymas po užsiėmimų, koncertinio numerio renginiui parengimas, renginio viešinimas, V. Into sodybos tvarkymas prieš renginį, puokščių parodai darymas.

Asociacija „Krakių žiburiai“ - vietos floristikos seminarams parengimas, sutvarkymas po užsiėmimų; šiukšlių ir žolės išvežimo tvarkant V. Into sodybą prieš renginį organizavimas, renginio viešinimas, puokščių parodai darymas.

Mosėdžio miestelio bendruomenė - floristikos seminarų organizavimas (grafiko sudarymas, dalyvių informavimas), svečių priėmimas šventės metu, renginio viešinimas, V. Into sodybos prieš šventę tvarkymas, puokščių parodai darymas.

Planuojami projekto rezultatai:

1.      Suorganizuoti edukaciniai floristiniai užsiėmimai 48 val.

2.      Aplinkos tvarkymo talka.

3.      Suorganizuotas renginys „Žiedai Vaclovui Intui – žiedai Mosėdžiui“.

4.      E. metraščio parengimas ir išplatinimas viešojoje erdvėje.

 

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-05-07

Valdybos posėdis


Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!
2024 m. gegužės 15 d., 10.00 val. kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu (teams).

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo;
2. Dėl Daivos Domarkienės vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-EURI-6A-D-33-1-2024 „Verslo pradžia

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-05-07

INFORMACIJA

Paskelbta 2024-04-16

2024-2029 metų vietos plėtros strategijos kvietimai


2024 m. balandžio 15 d. startavo Skuodo vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos kvietimai verslo pradžiai ir verslo plėtrai.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 100000 Eur.

Projektai teikiami be partnerių.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja iki 2024 m. gegužės 20 d. 12 val.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-04-16

INFORMACINIAI RENGINIAI

Paskelbta 2024-03-27

Metinės užbaigtų projektų ataskaitos


Iki balandžio 30 d. paramos gavėjai turi pateikti užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas. Ataskaitos teikiamos projekto kontrolės laikotarpiu (kontrolės laikotarpis -  trejų metų laikotarpis nuo paskutinio paramos vietos projekto vykdytojui išmokėjimo dienos).

Iškilus klausimams maloniai kviečiame kreiptis tel.: +370 672 71 160; +370 672 71 162 arba el.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-03-27

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-03-27

Visuotinis narių susirinkimas


Kviečiame Skuodo  vietos veiklos grupės narius į pakartotinį visuotinį ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks 2024 m. balandžio 4 d. 10:00 val. Susirinkimas vyks mišriu būdu. Susirinkimo vieta - Birutės g.8 (II aukštas) Skuodas, nuotoliniu būdu ( teams programa).

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-03-27

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-03-27

Visuotinis narių susirinkimas


Kviečiame Skuodo  vietos veiklos grupės narius į pakartotinį visuotinį ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks 2024 m. balandžio 4 d. 10:00 val. Susirinkimas vyks mišriu būdu. Susirinkimo vieta - Birutės g.8 (II aukštas) Skuodas, nuotoliniu būdu ( teams programa).

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-03-27